🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zemplényi
következő 🡲

Zemplényi (Raitl) Irén Agnella, KN (Bp., 1900. nov. 24.–Piliscsaba, 1981. júl. 5.): szerzetesnő. – 1916. IV. 27: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1921. IX. 3: tette. Bpen tanítóképzőt végzett. Zsámbékon tanítónő. – A szétszóratás után a pécsi szoc. otthonban dolg. Utolsó éveiben a piliscsabai szoc. otthonban élt. r.k.


Zemplényi Imre (Bot, Fejér vm., 1894. dec. 19. – 1968 u.?): főorvos. – Szülők: László, Haupt Ilona. A bpi Madách Imre gimn. éretts., a Tud.egy. orvostan hallg., közben 1914–18: katona, 1918. XI. 23: orvosdr. Az újpesti Stefánia Szöv. a bpi Áll. Gyermekmenhely orvosa, 1920. V.–: Mátranovákon, 1926–: Salgótarjánban a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. bányaorvosa. A M. Népművelők Társasága r. t. s, a Népegészség és Munkásvédelmi Szöv. igazg. tagja, a salgótarjáni Balassa Társ. vál. tagja, a Községi Orvosi Tanfolyam előadója. Az egészségügyi és testnevelési propagandandista 1940-ig 30 egészségügyi rádióelőadást tartott. – Írásai: Bány. és Koh. Lpk. (1925: 7. és 8. sz. Népélelmezés a bányavidéken 1–2 r.; 1929: Az üzemvezető egészségügyi problémái; A munkaadók és a társad.biztosítás; 1930: Kőbányák balesetügye; 1931: Társadalombiztosítás és a munkanélküliség; 1932: OTI és bányanyugpénztár; 1938: Bányaüzemi munkafelvételi orvosi vizsgálatok;), Népegészségügy (1925: 9/10. sz. A mátrai szanatórium terve; 18. sz. A m. közegészségügy reformja), Gyógyászat (1928: 32. sz. A bába mint védőnő; 42. sz. Eredményes járványmegelőzés; 1931: 171. Tüdőtuberkulózis és munkaképesség, 1–2. r.); Orvos-Szöv. (1930: 323. Egészségi törzskv); Orv. Hetil. (1931: 49. Profilaxis és társadalombiztosítás; 1935: 834. Mezőgazd. betegségi biztosítás; 1938: 910. Az egészségügyi törzskönvvrendszer gyakorlati megvalósítása); Vidéki Orvosok és Gyógyszerészek Lapja (1931: 90. A falu orvosának közegészségügyi teendői); Bőrgyógy. Urol. Venerolog. Szle (1932: 10. sz. A gyermekkori sexualitás), Teleia (1933: 1. sz. A nemi életről; 1934: 1. sz. Gyermektelenség és nemibajok; 9. sz. Az ifj. nemi felvilágosításáról), Egészségpol. Szle (1935: 158. Telepítés, embergazdálkodás, eugenika), Orvosok és Gyógyszerészek Lapja (1934: 9. és 30. Az orvos szerepe a falu szociális életében, 1935: 60. és 245., 1937: 245. és 273. Népbetegségek falun 1–4 r.); M. tanítók albuma. Tanulm-ok a nemzetnev. köréből. (Bp., 1938: A gyermek és a bor); Szociális Szle (1940: 340. A vidéki nagyüzem egészségügyi, szociális és nemzetvédelmi feladatai); Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség. Munkásügyi előadássorozat Győrött. 1943. Jan. Bp., 1943. (A szociális kérdés); Dolgozó Mság (1943. XI. 19.–1944. XI. 28); A M. Rádió „őszinte beszéd” sorozatában elhangzott előadások. 1942. IX. 20–1943. I. 24. (Bp., 1943); Jász-Nagykun-Szolnok vm. iskolánkívüli népművelésének története. ([Szolnok] 1943: Új gondolatok az iskolán kívüli népművelés intenzívebbé tételére); Az óvoda a nemzetnevelés szolgálatában. (Székesfehérvár, [1944]: Az óvoda szerepe a gyermekbetegségek megelőzésében; Az óvónő egészségének védelme); A 30. Orvosi és 1. Középkáder Tuberkulózis Nagygyűl. előad. 1. r. (Bp., 1955: A körzeti orvos szerepe a gümőkór leküz dásáben), A rehabilitáció tárgyában 1956. VI. 14/16: tartott tud. ülés előad.(Pécs, 1958: Rehabilitáció a bányaiparban) – M: Az orvosi kamara felé. Bp., 1927. – Iskolaorvosi feladatok az el. népisk-ban. [Uo., 1930] – A testnevelés a nemzeti munkatervben. [Uo., 193?] – Gyakorlati gyermeknevelés. Uo., [1939]. U. az [Új Íny.] [1941]. U. az [Új lny.] [1943] (Boldog élet kvtára 8.) – Vezérkv. az egészségtan népisk. tanításához. Salgótarján, 1939. – Fertőző és járványos betegségek. Bp., [1940], U. az [Új Íny.] [1942]. (Boldog élet kvtára II: 5 [12]. – Fő az egészség! Nem betegszünk meg. Fontos orvosi tanácsok az egészség megóvására és a betegségek elkerülésére. Újvidék, 1940. – Házi betegápolás. Bp., [1940] (U. az [Új lny.] Uo., [1942]. (Boldog élet kvtára II: 2 [14] – A hosszú élet titka. Uo., [1940] (U. az [Új lny.] Uo., [1942].(U. a II: 3.) – Elsősegélynyújtás. Uo., [1940]. (U. az [Új Iny.] Uo., [1942] (U. az II: 4 [!5] – Gyomorbetegségek vizsgálata és gyógykezelése. Uo., [1941] (U. az 17.) (új lny. [1943]) – Gyümölcs a gyermek étrendjében. Kalocsa, 1941. (Klny. Anya- és Csecsemővédelem) – Korunk növekvő veszedelme: a rák. Uo., [1941]. U. az [Új Íny.] [1943] (Boldog élet kvtára 22.) – A szív és vérkeringés egészségtana. [Uo., 1942] (U. az 23.) – A tüdővész gyógykezelése és megelőzése. Uo., [1942] (U. az 24.) – Takarékosság. [Uo., 1941] (U. az 21.) – A tűdővész gyógykezelése és megelőzése. [Uo., 1942] (U az 24.) – Nemi élet egészségtana. Uo., [1942]. U. az [Új Íny.] [1943] (U. az 25.) – Csúzos betegségek. Uo., [1942]. (U. az 28.) – Az angolkór igazi jelentősége. Uo., [1942] (U. az 30.) – A divat kritikája. Uo., [1943] (U. az 31) – Gyermekápolás és gondozás. Uo., [1943] (Boldog élet kvtára II: 6.) – Betűjegye: dr. Z. I.; Dr. Z. I. (Dolgozó Mság 1944) 88

Ker. m. közél. alm. 1940. II:1204. – Znakovszky 1945/54. Bp., 1959:1, 43, 61, 73, 74, 97, 101, 105, 111 – Csáky 1918/41: 40, 99, 432. – Molnár László közlése (2008) (1968: aranydiplomás) – Gulyás–Viczián XXXIV: (kz-ban)