🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zelliger
következő 🡲

Zelliger Alajos (Zohor, Pozsony vm., 1863. jún. 27.–Nagyszombat, 1942. márc. 27.): kanonok. – Z. Vilmos öccse. A gimn-ot Nagyszombatban, a bölcs-et és a teol-t Esztergomban végezte, 1885. XII. 16: pappá szent., Bpen hitokt. 1888. VI. 22: Nagyszombatban kápt. karkp., a kat. tanítóképző tanára, 1895. III. 26: h. ig-ja. 1891: a kat. legényegylet elnöke is.  – 1897. VII. 6: a nagyszombati érs. helynökség titkára, levtárosa és sztszéki jegyzője. 1916: nagyszombati plnos és knk., 1922: a helynök h-e. 1931: p. prel. – 1896. I. 31: a SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA II. o. tagja. 1909. X. 6: a Kat. Népnevelők Egyes-e tb. tagja. 1913. VI: a nagyszombati orsolyitáknál 15.000 K-s alapítványt tett. Szegények támogatására alapítványt tett és kétemeletes házat adományozott. – M: Simor János hgprím. bíb. és esztergomi érs. vázlatos élet és jellemrajza. Bp., 1886. (Klny. M. Katholikus) – Esztergomvm. írók, vagyis Esztergom városában és vm-ben szül. v. működött írók koszorúja. Uo., 1888. – Egyh. írók csarnoka. Az esztergom-főegyhm. papság irod. munkássága. Bio- és bibliográphiai gyűjt. Nagyszombat, 1893. – Útmutató a m. nyelv tanításához a direkt módszer alapján. Többekkel. Bp., 1898. – Üdvösségünk. Imádságoskv. Pozsony, 1911. – Emlékbeszéd Jedlicska Pálról. Bp., 1922. (A SZIA emlékbeszédei I. 2.) – Pantheon Tyrnaviense... Nagyszombat, 1931. – Munk. a Pallas és a Révai nagy lex-nak, adatközlője Szinnyei és Gulyás: Magyar írók... c. munkájának. – Szerk. 1886. IX–1888. VI. 15: a Népnevelő c. szaklapot. – Álnevei és jelei a kat. lapokban: - er Alajos; - os Pál; Zohori Alajos. T.E.

Zelliger 1893:570. – Pallas XVI:1131. – Pozsony vm. 1904:471. – Szinnyei XIV:1775. – Schem. Tyr. 1933:309. – Gulyás 1956:652.

Zelliger József (Szenice, Nyitra vm. 1837. okt. 21. – Nagyszombat, 1886. aug. 31.): tanítóképzőintézeti igazgató-tanár. – Az algimn-ot Szakolcán, a főgimn. 7 oszt-át Pozsonyban a tanítóképzőt Érsekujvár végezte, 16 é. korában tanító okl. szerzett. 1853–54: Nádason, Sándorfán és Nagylévárdon tanított; 1859: Zohoron kántortanító, 1865. VI. 12: Malackán (Pozsony vm.) ig-tanító. 1869: a besztercebányai, 1872: a nagyszombati tanítóképző int. tanára, 1873. VI.–: ig-tanára. 1882. IX. 14: megalapította 439 taggal a Nagyszombati Kat. Néptanítók Egyes-ét, melynek haláláig eln-e. Népisk. tankvei 53 (m., ném. és tót) kiadásban jelentek meg (a SZIT ritkán jelölte, hogy új kiad. v. lny.). Nagyszombati síremlékét 1887. X. 27. leplezték le. – Cikkei: Tanodai Lapok (1862–71), pécsi Kalauz (1867–41), Népnevelő (1882–86). – M: Vezérkv a földgömb tanításához. Bp., 1871. – Méter-mértékekről. Szakolca, 1875. (Ném. és tót kiad. is) – A nagyszombati kir. kat. tanítóképző int. 1875/76 –1882/83. tanévi ért. Összeáll. (1–7 db.) Nagyszombat, 1876–1883. – M. alkotmány, vagyis a m. honpolgár jogai és kötelességei. Népisk. sz. Uo., 1878. – M. abécéskv Mo. kat. népisk. sz. Bp., 1879. – M. beszédgyakorlatok. A népisk. 1. és 2. oszt-ának. Nagyszombat, 1879. (2. átd. kiad. 1881; 4. kiad. 1902) – M. olvasókv a tót tannyelvű kat. népisk. 2. oszt. sz. Bárány Ignáccal. Bp., 1880. (új kiad. [Tót címlappal és szöveggel] 1902; 3. kiad. 1907) – M. nyelvgyakorlatok a tót népisk. 2. oszt. sz. Nagyszombat, 1882. – M. nyelvgyakorlatok a tót népisk. 3. oszt. sz. Uo., 1882. – Tanoda látogatási és szorgalmi jegyzőkv. Uo., 1882. – Kis általános földleírás. Képekkel. Uo., 1883. – Kis ált. földleírás. Képekkel m. és ném. nyelven. Uo., 1883. – Kis általános földleírás. Képekkel m. és tót nyelven. Uo., 1883. – Számolási gyakorlókv. a népisk. 2. és 3. oszt. sz. Uo., 1883. – Számolási gyakorlókv a népisk. 2. és 3. oszt. sz. m. és ném. nyelven. Uo., 1883. – Számolási gyakorlókv a népisk. 2. és 3. oszt. sz., m. és tót nyelven. Uo.,1883. – M. abcés-kv Mo. kat. tót tannyelvű népisk. sz. 6. kiad. Bp., 1887. (új kiad. Bárány Ignáccal. Uo., 1897; 11. kiad. [Tót címlappal és szöveggel] Uo., 1906) – Zelliger-féle m. beszédgyakorlatok. A ném. tannyelvű népisk. 1. és 2. oszt. sz. átd. Spitzer Lipót. Uo., 1890. – Nagyszombatban a Népiskolai Tanügyi Figyelő tantestületi szaklap 1880. I. 15.–1881. XII: szerk.; az Érsekújvárvidéki és Nagyszombati R. K. Néptanító Egyes. lapja a Népnevelő 1882. I. 15.–XII. 15: szerk. és kiadó-tulajdonosa. 88

Népnevelő 1886:16. ; 1887. X. 27: rendk. sz., Arck. – Komlósy Ferenc: ~ vázlatos életrajza. Bp., 1887. (Klny. Népnevelő 1886.) – István bácsi naptára 1888. Arck. – Nyitra vm. Bp., 1899. – M. Sion 1891:79; 1899:77. – Pozsony vm. 1904:471. – Szinnyei XIV:1777. – – Viczián 1995:192. (814, 1031, 1321, 1325, 1326.) – Értesítők 12. 2004. (24.244–250.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Zelliger Vilmos (Zohor, Pozsony vm., 1862. máj. 27.–Bp., 1931. dec. 8.): plébános. – Z. Alajos bátyja. A gimn-ot Besztercebányán és Nagyszombatban végezte, egy évig Bpen bölcs. hallg., közben gyorsírás-tanári okl. szerzett. Esztergomban teol., ahol 1884. IX. 29: pappá szent. Szerpapként bpi hitokt., 1887. IX. 1: Bp-Terézvárosban kp., 1915: Bp-Krisztinavárosban plnos, 1922: paradicsomvölgyi c. apát, 1926: p. prel. – A SZIT tud. és irod. o-a, 1915: a SZIA I. o. tagja. 1925–30: tagja volt a bpi tvhat. biz-nak. – M: Pozsonyvm. tantestülete IX., 1880. VI. 7., 8. Pozsonyban tartott nagygyűlés beszédjei és határozatai. Nagyszombat, 1880. – Kir. kegyelet nemz-ünk nagyjai iránt. Többekkel. Bp., é.n. – A kat. hit- és erkölcstan tananyag beosztása a szfőv. el. és polg. iskoláiban. Többekkel. Uo., 1897. – Üdvösség útja... Okt. és imádságoskv. felnőttebb r.k. leányok számára. Szerk. Papanek Ferenccel. Uo., 1899. – A titokteljes asszony. 16 májusi sztbeszéd. Uo., 1902. – Májusi virágok. 16 sztbeszéd. Uo., 1903. – Mária képek. 16 májusi sztbeszéd. Uo., 1904. – Máriaünnepek. 16 májusi sztbeszéd. Uo., 1906. – A katekizmus-kérdés. Uo., 1907. – Földrajz a polg. leányisk. 1. o. számára. Írta Schulz Imre. Átd. Uo., 1909. – 1888. VI–1892. VI: főmunk., 1892. IX–1895. XII: a Népnevelő szerk-je, 1897–1907: a Katolikus Tanügy szerk. kiadója. – Álnevei és betűjelei a kat. lapokban: B-i; Boldogfalvi; Falvi; Z.V. T.E.

Zelliger 1893:571. – Pallas XVI:1132. – Pozsony vm. 1904:471. – Szinnyei XIV:1778. – MKA 1929:89. – Schem. Strig. 1930:183. – Irodt. 1932:27. (*máj. 26!) – Gulyás 1956:653.