🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zborovszky
következő 🡲

Zborovszky Ferenc SJ (Eperjes, Sáros vm., 1888. szept. 19.–Pannonhalma, 1955. ápr. 10.): áldozópap, tanár. – 1907. IX. 8: lépett a r-be, Nagyszombatban, Pozsonyban és Innsbruckban tanult,  1912: termrajz–földr. szakos tanári okl. szerzett. 1914: Angliában pappá szent., 1928. VIII. 15: gradus. 1922 (már)–1929. VIII: Pécsett az Érs. Kat (Pius) Gimn., 1929. IX.–1937: a kalocsai Szt István Gimn., 1937–43: a szegedi Hittud Főisk. a természetbölcs., 1943–44: a kassai rendi főisk. tanára. 1945–49: a bpi, 1950: a szegedi r-házban működött, onnan hurcolták el VI. 10: Jászberénybe. 1951. XII. 15–: a pannonhalmi szoc. otthon lakója. – M: Le poete hongrois Alexandre Petőfi. Pécs, 1923. – A pildowni ősember. Bp., 1923. (Klny. Term.tud. Közl.) – Az őskőkor embere, kultúrája és vallása. Uo., 1926. (Kat. kultúrkvtár 9.) – Isten felé. 3 napos lelkigyakorlat a művelt kat. közönség részére konf-beszédek alakjában. Uo., 1928. – A ker. bölcselet. 1. Természetbölcselet. Donat Cosmologiája nyomán 2. Pszichológia. 1–2. köt. Uo., 1928–1932. – A. ker. család. Pécs, 1929. – Isten országa mibennünk. Lelkigyakorlatos előadás a művelt közönség részére. Bp., 1940. 88

Cat. SJ 1949: 63. – Barthos–Csetri 1923: 167. – MKA 1928: 228. – Barthos–Csetri–Luttor 1929:133., 1930: 120. – Jámbor 1936: 122. – JTÉ 1940: 348. (s.v. Zborowszky)– Pálos 1992: 196.– Diós 1999: 246. (6738.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)