🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zabka
következő 🡲

Zabka Márton (Rozsnyó, Gömör vm., 1785. nov. 11.–Rozsnyó, 1864. márc. 31.): kanonok. – Az el. isk. és a gimn. Rozsnyón, a bölcs. és a teol. Nagyszombatban végezte, ahol 1808. XII. 17: pappá szent. Polomkán és Rimaszombatban kp., Szentendrén, 1811: Szilason plnos és a tornai ker. alesp-e. 1831: Rimaszombatban plnos, kishonti alesp., 1838: c. knk. 1841–45: Rozsnyón a szemin. rektora. 1842: valóságos knk. Palóckutatási följegyzéseit a feledi paptársára hagyta. – M: Illustr. ac Rev. Dno Ladislav e comitibus Eszterházy de Galantha, episcopo Rosnaviensi VII. id. Jul. pontificalia ordinis sui solenniter capessenti... (Költem.) Cassoviae, 1815. – Egyházi beszédnek vizsgálatja. Pozsony, 1836. – 3. Beköszöntő beszédeknek taglalatja. Uo., 1836.88

Öröm-dal, mellyet Fő Tiszt. Zabka Márton úrnak a rosnyói székes egyh. knk-jának őszutó 11-én, midőn névnapját ünnepelné, hódolat jelül ajánl a rosnyói nevendék papság. Rosnyó, 1842. – Rozsnyói Egyházt Tár VIII. 130. – Schem. Rosn. 1901:37. (28.) – Szinnyei XIV:1683. – Törköly 1999:403. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)