🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zaberdi
következő 🡲

Zaberdi Mátyás, Saberdini, Zabardi, Zaberdinus (†Várad, 1556. aug. 12.): megyéspüspök. – Horvát nemesi családból származott. Vsz. 1540: zágrábi knk., 1550. VII. 4: tinnini pp. I. Ferdinánd kir. bizalmas embere volt, a kir. D-Mo. kapitányává, bihari főispánná és 1553. V. 10: váradi pp-ké nevezte ki, amit III. Gyula p. 1554. VIII. 3: jóváhagyott. Feladatai közé tartozott Várad katonai megerősítése. Kemény kézzel tört le minden ellenkezést, az Izabellához pártolt Porkoláb Dénest és Kis-Toldy Miklóst le is fejeztette. A várszegyh. sírboltjába temették el; ~ volt a vár utolsó pp. lakója. – Utóda a tinnini széken 1554. VI. 25: Churina Pál, a váradin 1556: Forgách Ferenc. 88

Mendlik 1864:82. (1553–56: váradi pp.) – Gams 1873:385. (49.); 423. (39.) – Matković 1887:LIV. (452.) – Bunyitay I:411. – Schem. Mv. 1896:88 (45.) – Bihar vm. 1901. – Schem. S–K–S. 1902:10. (38.) – Eubel III:333.