🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zágon
következő 🡲

Zágon, v. Háromszék vm. (Zagon, Ro.): plébánia a v. erdélyi egyhm. kézdi-orbai esp. ker-ében. – A hitújításkor (1556) népe ref. lett. →Nagy Mózes buzgólkodására sokan visszatértek a kat. hitre. Itt született 1690: →Mikes Kelemen. A pléb-t 1732: alapították. Tp-át Kisboldogasszony tit-ra sztelték. Akv. 1722-től. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., rum. – Filiái 1917: Barátos, Cófalva, Csomakőrös, Feldoboly, Kisborosnyó, Nagyborosnyó, Orbaitelek, Páké, Papolc. – Plébánosai: 1681–1709: Nagy Mózes, 1788: Urbán István József, 1799: Sánta Ferenc, 1806: Zonda Mihály, 1810: Könczei Elek, 1817: Kovács Mihály, 1820: Fülöp Lajos, 1827: Szabó Ignác, 1843: Szőcs Imre, 1856: Kovács Elek, 1897: Tállyán Miklós, 1903: Baka János, 1911: András József, 1940: Miklós Elek, 1946: Köllő Gábor, 1962: Buszek László, 1976: Simon József, 1980: Marthy Attila, 1990: Páll Antal, 1994: Vajda István. – Lakói 1910: 1981 r.k., 511 g.k., össz. 22.300 (filiákkal); 1940: 643 r.k., 15 g.k., 719 g.kel., 14 ev., 2832 ref., 6 unit., össz. 4229.  **

Gerecze II:364. – Schem. Trans. 1913:151. – Léstyán 2000. I:131.

Zágon (Zimmermann) Borbála Józsa, KN (Aradszentmárton, Arad vm., 1903. dec. 2.–Gyón, 1979. jún. 6.): szerzetesnő. – 1918. IX. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1924. IV. 24: tette. Pozsonyban és Ingenbohlban (Svájc) zenei tanulm-okat végzett. Zsámbékon zenetanárnő. – A szétszóratás után 1950 őszétől Kókán kántor, egyhközs. nővér, Érden kántor. A gyóni szoc. otthonban kántor, a kpna gondozója. r.k.

Zágon József (Agostyán, Komárom vm., 1909. nov. 2.–Mutters, Au., 1975. aug. 12.): kanonok. – A teol-t a Pázmáneumban végezte, 1935. VII. 14: Győrött pappá szent. Sopronban kp., 1936: ppi szertartó, 1937: teol. dr. 1939: ppi titkár, 1941: egyhm. isk. felügyelő, 1943: ppi irodaig., 1946: knk. – 1946: Au-ba távozott. Innsbruckban közreműködött a m. gimn. internátusának megteremtésében. Rómában részt vett a Külf. M. Kat. Akció, az Anonymus Kiadó és a Kat. Szle elindításában. Szerepe volt a →Pápai Magyar Intézet megmaradása biztosításában. Részt vett a római →Szent István Ház megteremtésében. 1950: az emigráns kat. m-ok ap-i vizitátora, majd az elvándorlás és a turizmus ap. biz-a titkára. 1956: p. prel., ap. protonot. 1967-től a Ppi Kongr. altitkára, a S. Maria Maggiore-baz. knk-ja. P. megbízatással szerepe volt Mindszenty József bíb. 1971 őszén történt Ny-ra távozásában. – Innsbruckban 1950. XII. 3–1951. X: az Élet kéthetenkénti kat. lap szerk-je és kiadója. Bo.Gy.–88

Schem. Jaur. 1947:164. – Kat. Szle 1975:256. (Tolnay Imre: ~) – Nemzetőr 1975:10. sz. – Szolg. 1975. 28:93. – Pax Romana 1975/76:20. sz. (-ky-) – Mildschütz 1977:21. (124.) – Viczián 1995:177. (332.) – Nagy 2000:1041. – Gulyás–Viczián XXXII. (kz-ban)