Magyar Katolikus Lexikon > V > veszprémvári Mindenszentek társaskáptalan


veszprémvári Mindenszentek társaskáptalan: 1276 e. valamelyik veszprémi pp alapította. 4–6 knkja volt. Prép-ja egyben szegyh-i (veszprémi) főesp. és a székeskápt. knkja. A három javadalmat 1352 e.  egyesítették. A knk-ok rangsorában a ~ prép-ját az 5. hely illette meg, az oszlopos knk-ok után. A nagyprép-hoz viszonyítva ő volt a kisprépost. A ~ tagjai közül jobbára csak őt ismerjük. A prép-ok közül jelentős pályát futott be Apáti Lukács (1453–63) és →Karai László (1464–68). – A ~ tp-a feltehetően a mai bírósági épület telkén, a vár nyugati felén állt, ezért nevezték ezt a részt Mindenszentek várnak. A kis méretű épületben két oltár állt: a Mindenszentek tiszteletére az alapításkor emelt főoltár és a Tizenegyezer Szűz tiszteletére a kk. végén épített mellékoltár. A ~ működése a 16. sz. közepén megszűnt, s az épület elpusztult. So. L.

Békefi. 1907:52. – Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. Szerk. Éri István. Bp., 1969:230. – Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 1971. 116. p. – Gutheil 1977:124. – Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp., 1989:89, 98. (Solymosi László: Könyvhasználat a középkor végén. Könyvkölcsönzés a veszprémi székesegyházi könyvtárban.) – Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. Bp., 1994:209. – Veszprémi Szemle 3 (1995/1):3. (Solymosi László: A veszprémi székesegyházi könyvtár és kölcsönzői a középkor végén.) – F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Bp., 2000:72.