Magyar Katolikus Lexikon > V > vatikáni magyar követség


vatikáni magyar követség, 1920. júl. 26.–: a magyar állam képviselete a Szentszéknél. – Nem a m. egyházakat v. a mo-i r.k. egyh-at képviseli, ezért soha nem is egyh. személy. A követet az államfő küldi és a mindenkori p-hoz akkreditálják. Ha megbízatása idején a p. meghal és újat választanak, akkor hozzá ismét akkreditálni kell. A követ fölöttese a Külügymin., azzal érintkezik. Ott az egyházpol-val a kánonjogi tanácsos és a pol. oszt. foglalkozott. A hazai egyházpol-t a VKM intézte, a kat-ok ügyeit a VKM 1. ügyosztálya. A Vatikánban a sztszéki követet a p. általában csak protokolláris alkalmakkor fogadta. Rendkívüli audienciát csak fontos és sürgős ügyek indokoltak. A követnek nem feladata a Vatikánban élő v. oda érkező m. állampolgárok érdekképviselete (1929-ig egyh. állam nincs!), fő feladata a m. kormány egyházpol. szándékainak sztszéki képviselete, a Vatikánba érkező m. közéleti v. államférfiak protokolljának biztosítása, a nem hivatalos személyek, pl. a zarándokok p. fogadásának az előkészítése és világpol. tájékozódás. A ~ az Államtitkársággal állt kapcsolatban, a követet gyakran fogadta a bíb-államtitkár. A ~ rendszeresen a kuriális hivatalokkal, főleg a kongr-k vezetőivel érintkezett. A követ segítője volt a kánonjogi tanácsos, aki egyh. ember, mert szakvéleménye mellett belső kapcsolatai is fontosak. – A ~ bérelt épülete 1920. VII: a Via Boncompagni 15., a 20-as évek közepén a Villa Ruffo Scaletta (Piazzale di Villa Umberto fuori Porta del Popolo), 1927. IX: a Via Pisanello 35. sz., 1936–45: a Villa Mazzoleni (Via Martiri Fascisti 75. sz.); 1991–: Piazza Girolamo Fabrizio 2. – Követek: 1920. VII. 26–1924. IX. 27: →Somssich József gr.; 1924. XI. 23–1925. II. 27: Bornemisza Gyula br. (betegsége miatt lemondott); 1925. II. 27–1926. III. 25: Balásy Antal követségi titkár (ideiglenes ügyvivő); 1926. III. 25–1927. VIII. 21: verseghy →Nagy Elek; 1927. IX. 22–1938. V. 25: Barcza György; 1938. V. 25–1939. I. 19: Thierry Heribert követségi titkár (ideigl. ügyvivő); 1939. I. 19–1945. VI?: →Apor Gábor br.; (1946 elejéig?) →Luttor Ferenc kánonjogi tanácsos (ideigl. ügyvivő); 1990. IX. 15–1994. VII. 7: →Keresztes Sándor (lemondott); 1994. VII–1995. II. 5: Szerdahelyi Csongor (ideigl. ügyvivő); 1995. II. 6–1999. II. 5: Bratinka József; 1999. II. 8: →Tar Pál, 2002: Erdődy Gábor. 88

A vatikáni magyar követ jelenti ... Szerk. B. Lőrincz Zsuzsa. Bp., 1969. – Zombori 2001:136. (Gergely Jenő: Magyar–szentszéki diplomáciai kapcsolatok 1920–1990)