🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > valóságos nemes
következő 🡲

valóságos nemes: Ha az uralkodó bármely állapotú embert  jeles tetteiért és szolgálataiért birtokjoggal megajándékozott, az adomány által (ha azt törvényes iktatás követte) azonnal ~sé lett és a parasztság állapotának minden igájából kikerült. Ezt az adományos szabadságot nemességnek, fiaikat örökösöknek és szabadoknak mondták, akik a korona tagjai, s a törvényes kir. hatalmán kívül másnak nincsenek alávetve. T.E.

Werbőczy 1897:59.