🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vízióra
következő 🡲

vízióra, klepszidra (gör.), solarium aquarium (lat.): a gravitáció elvén működő vizes időmérő szerkezet. – Fő típusai: a kifolyó rendszerű az egyenletes vízszintcsökkenést, a beömlő rendszerű az egyenletes vízszintemelkedést hasznosítja. Az edény palástfelületébe karcolt óravonalakról a pillanatnyi vízszintállásnak megfelelő időadat közvetlenül leolvasható. – A kifolyó rendszerű ~t a Kr. e. 16. sz: találták föl Egyiptomban; a Kr. e. 13. sz. óta az asszírok is ismerték. A beömlő rendszerű ~ megjelenése későbbi, kb. a Kr. e. 4. sz-ra tehető. A ~kat az egész ókori K-en használták. A leletekből számos változata ismert. Az egyiptomi ~ pontossága: ± 104 s/d (mp/nap) volt. – A gör-öknél a Kr. e. 6. sz. óta volt használatban, eleinte háztartási, később időmérő eszközként. A klepszidra kifolyó ~ tradicionális alakja mákgubóhoz volt hasonló, később a geometriai kialakítás változott: a korabeli csészék, vázák alakjától alig különbözött. Eredetileg bronzból, agyagból, utóbb üvegből készült. ~k készítésével, ill. tökéletesítésével többek között →Platón, Kteszibiosz és Arkhimédesz is foglalkozott. – Rómában a Kr. e. 5. sz. óta használtak ~kat. A gör–róm. világban az áll. hivatalokban töltött be jelentős szerepet a ~ (pl. bírósági tárgyalásokon a szónokok beszédidejének meghatározására), de a katonaság is fölhasználta a →vigiliák hosszának megállapítására. Ismeretes, hogy Julius Caesar hadjárataira zseb~t vitt magával. Mint Sidonius írja, a ~ az egész élet szabályozásában jelentős szerepet játszott. – 507: Nagy Teodorik gót kir. egy →Boethius által készített művészi ~t (és egy napórát) ajándékozott Gundobald burgundiai uralkodónak. K-i udvarokból is kerültek ajándékozások folytán ~k Eu-ba. – A kk-ban főként kir. udvarokban, később ktorokban – az imaórák meghatározására – és néhány tudós csillagász tulajdonában volt ~: Guillelmus Alvernis párizsi érs., majd Nicolaus →Cusanus is rendelkezett ~val, ő pulzusszámláláshoz használta. A ktori ~k formája zárt, alul lekerekített vázához volt hasonló. A ciszt. r. szabályzata a 12. sz. elején a sekrestyés feladatkörébe utalta a ~ kezelését. A ~k széleskörű használatát a kerekes órák tökéletesítése szorította háttérbe. Athanasius Kircher SJ már olyan korban foglalkozott különböző ~-szerkezetekkel, amikor a ~ igazi jelentőségét már elveszítette. 1725: Daniel Bernoulli a ~k tökéletesítésére kiírt pályázat eredményes kidolgozásáért nyerte el a párizsi akad. díját. – A 17–19. sz: készített asztali és torony ~k – ez utóbbiakat olykor mozgó figurákkal és hangjelző művel is ellátták – már korukban is inkább technikatört. különlegességnek számítottak, mint elterjedt időmérő eszköznek. Figyelemre méltó a 19. sz: a kompenzációs ~ megépítése. A modern ~k idegenforgalmi látványosságok (pl. Róma, Pincio park, 1867; Genf, a Musee de l’Horlogerie épülete előtt; Párizs, Champs-Elysées, 1979/80). T.J.P.

Schmidt, M. C. P.: Die Entstehung der Wasseruhr. Leipzig, 1912. – Diels, H.: Antike Technik. Leipzig–Berlin, 1920.