Magyar Katolikus Lexikon > V > vérrel verítékezés


vérrel verítékezés: a →szenvedéstörténet első stációja. –  Az Úr Jézus halálküzdelméről a Getszemáni kertben mind a 4 evang. beszél (Mt 26,36–46; Mk 14,32–42; Jn 18,1–2). Egyedül Lukács mondja el, hogy Jézus fájdalma oly nagy volt, hogy verítéke vércseppenként hullott a földre (22,39–46). A ~ Jézus emberi természetének megnyilvánulása. A →fájdalmas olvasó első titka a ~. – Ikgr. A →passió részeként, olykor szabadtéren álló keresztút stációján ábrázolják. **