Magyar Katolikus Lexikon > V > várfogság


várfogság: osztrák büntetésnem, amire csak tiszteket vagy ilyen rangba sorolhatókat ítéltek. – A büntetés a haditörvényszéki ítélet napjával kezdődött, együtt járt a kitüntetések és rendjelek elvesztésével. A foglyokat a vár egy-egy helyiségében magányosan, párosával (pl. Theresienstadtban), v. 5–6-osával (pl. Jozefstadtban) helyezték el. A rabnak ruháit meghagyták, csak pénzét és értéktárgyait vették el (szabályszerű raböltözék a szürke posztó). Saját ágya és ágyneműje lehetett, de csak szalmazsákot, szalmavánkost, egy lepedőt s egy gyapjút takarót használhatott. A vagyontalanok ruhahiányát a kincstár pótólta. A fegyenc nem fogadhatott látogatókat, íróeszközöket sem használhatott. A várparancsnok külön engedélyével felügyelet mellett beszélgethetett, gyanútlan tartalmú, ima- v. erkölcsnevelő kvet olvashatott, sőt – tiszt jelenlétében – havonta egy levelet írhatott is; a választ kézbesítés előtt átolvasták. Az elítélt kezére és lábára csak akkor tettek „könnyű” 3,5 fontos (1,96 kg) vasat, ha ítéletében ezt is leírták. A fogságból orvosi rendeletre kimehetett. Élelmet a törzsfoglár adta: napi egyszeri meleg étel, főzelék v. tészta hússal, vegyesen; csak vizet ihattak. Élemezési illetékként 1820. XI. 16. után az elítélt napi 8 krajcárt fizetett, hasonlóan fizetnie kellett a fűtőanyagért, a világításért, mosásért. Letelt büntetés után a fegyenceket a pol. hatóságok szállították haza. – Nők közül „papíron” csak tisztek feleségeit ítéltek ~ra, kivéve az önkényuralom m. pol. foglyait: Teleki Blanka gr., Leövey Klára, Hajnal Róza, Nekoszta Jozefa [mind hajadon!], v. polgár felesége, pl. özv. Czirják Alajosné, Jászy Alajosné nyomdászné, Kenderessy Elekné, Török tanárné. –  Az elfogott honvédtisztek közül több ezret ítéltek 2–16 é., néhányat 25 é. (többségüket 6–10 é.) ~ra. – ~ban halt meg a honvéd törzstisztek közül: Bergmann József, Csunkó Antal, Lenkey János és Soltész György Aradon; Johann May Bécsben; Hatvany Imre Budán; Szontágh Frigyes Kufsteinben; Csatáry Antal és Vermes Ignác Munkácson; Szabó Ferdinánd Olmützben; Protheaud József Pesten; Majthényi András br. Temesvárt. 88

Kacziány 1906:116. – Bona 1987:393. (Arcképekkel)