Magyar Katolikus Lexikon > V > vám


vám: a behozott árura kivetett →adó. –  Izr-ben a perzsa kortól ismeretes volt (Ezd 4,13.20; 7,24), de csak a rómaiak tették rendszeressé. A birod. szempontjából minden róm. prov. vámterületnek számított, azaz köteles volt az állampénztár javára vámot fizetni (Júdea is közéjük tartozott; Lk 19,1 vámhivatalt tételez föl). Bizonyos városok v. Rómával jó kapcsolatban álló fejed-ek saját javukra is szedhettek ~ot (így Galileában Heródes Antipász; Mk 2,14: Kafarnaum volt vámszedő hely). – A ~ot szedő tisztviselő a →vámos **