Magyar Katolikus Lexikon > V > vállseb


vállseb: Jézus szent sebe. – Szt Bernát kérdésére, hogy melyik volt a  legfájdalmasabb sebe, Krisztus mondta: „Volt a vállamon egy három ujjnyi mély sebem, melyet a keresztem okozott. Ez sokkal kínosabb volt, mint a többi szenvedésem. Erre az emberek keveset gondolnak. Ez majdnem teljesen ismeretlen. Azért tiszteld ezt a sebet, s bármit kérsz e sebre való hivatkozással, megadom neked. Mindazok, akik tisztelni fogják ~emet, kegyelmet, irgalmasságot nyernek.” – A ~ tiszt-re végzett imádságok végzését III. Jenő p. (ur. 1145–53) hagyta jóvá, 3000 évi búcsút engedélyezve. Szentképekre s imádságos kv-ekre szívesen rányomták ezeket az ijmákat. →Bálint Sándor a ~ tiszt-ét D-ném. eredetű, barokk jámborságnak mondja. – A csíksomlyói Salvator-kápolna mögött áll a Szenvedő Jézus kis kpnája, egy ~et viselő barokk Krisztus-szoborral. Imádság: „Ó legkegyelmesebb Uram, Isten szelíd báránya, én szegény és bűnös ember köszöntöm és tisztelem ama legszentebb sebet, melyet válladon éreztél, mikor nehéz keresztedet hordoztad, mely miatt áldott szent testeden különösen nagy fájdalmat és kínt szenvedtél. Imádlak Téged, fájdalmas Jézus, dicsérlek s tisztellek, áldlak szívem mélyéből, s hálát adok válladnak mélységesen fájdalmas sebéért, alázattal kérve, hogy mély szent sebedben kiállott szenvedéseidért és szent sebedben türelmesen hordozott nehéz keresztedért nekem szegény bűnösnek irgalmazz, bűneimet megbocsásd, s keresztutadon, véres lábnyomaidon engem az örök boldogságra vezérelj. Amen.” **  

Székely 1995:260.