Magyar Katolikus Lexikon > V > Vogl


Vogl Alajos (19. sz.): egyházi karnagy. – A bp-józsefvárosi tp-ban szolgált. – M: R. k. temetkezési szertartások alkalmával használni szokott imák és négyes férfiénekek. Bp., 1879.  88

Szinnyei XIV:1306.

Vogl Gáspár SJ (Hímesháza, Baranya vm., 1923. júl. 30.–Győr, 1991. okt. 6.): szakács. – Mint jelöltet 1944: bevonultatták katonának, 1945 tavaszán fr. hadifogságba került. 1946. IV. 26: lépett a JT-ba, 1947. V: tért haza és a budai Manrézában képezte magát. Szegedre, 1950. VI: társaival együtt Jászberénybe hurcolták. Később a kaposvári r-házba került, onnan is kitiltották, Bpen telepedett le, s.munkásként szakisk-t végzett. Később a Palace-szálloda, a Kárpátia, az Astoria, 1969–90: hazatéréséig a római CGH, 1990-: Hódmezővásárhelyen a noviciátus szakácsa. Betegen Pannonhalmára költözött. 88

Cat. SJ 1949: 62. – Pálos 1992: 195.

Vogl Gergely, Vogel (Vác, Pest vm., 1717. febr.–Buda, 1782. ápr. 21.): festő. – 1748: óbudai lakos, 1753: budai polgár. 1746: megfestette az óbudai plébtp. mennyezetfreskóját, Szt Péter és Pál főoltárképét, 1748: az óbudai Zichy-kastély kpnájának falfestményeit; 1748–50: a kastély nagytermének, lépcsőházának és kerti lakának freskóját; 1751–52: a grnő lakosztályát, 1751: a sümegi ppi palotakpna Szt Márton-mennyezetképét; 1754: a zsámbéki r.k. tp. 3 oltárképét; 1755: a perbáli r.k. tp. oltárképét; 1757: a budai Szt Anna-tp. Xavéri Szt Ferenc-oltárképét; 1761: a kapuc. tp. sztélyfreskóit; 1762: a majki kamalduli ktort; 1766: a budai kapuc. tp. Páduai Szt Antal-oltárképét; 1768: uo. Mária oltárképét; 1772: a budai Szt Anna-tp. sztélyének mennyezetképét; a belényesi r.k. tp. Mária-főoltárképét. ~t rajztudása, építészeti dekorációinak jó megszerkesztettsége, festői színkezelése és közvetlen elbeszélésmódja a legjobb hazai rokokó festők közé emeli. **

Garas 1955:259. – ML IV:707.

Vogl Márton (Alap, Fejér vm., 1855. nov. 11.–Tolna?, 1884. jún. 24.): káplán. – A teol. 1875–79: a KPI-ben végezte, 1879. VII. 2: pécsi egyhm-s pappá szent. Babarcon, majd Bátaszéken és Tolnán kp. – Cikkei: Religió (1884. I: Egy kat. philosophiai társ. alapításáról), Kath. Theol. Folyóir. (1883: A Schola metaphisikájának sarkköve.), Egyházművészeti Lap (1883: A babarci tp. új Mária oltára). – M: Egyh. beszéd, melyet a mohácsi vész emlékünnepén 1883. aug. 29-én mondott. Bp., 1884. – Philosophiai levelek. (1–16 r.) Uo., 1884. (Klny. Religió)  88

Anderle József: ~ emlékezete.Bp., 1885. (Havi Füzetek.) – M. Sion 1892:714. – Szinnyei XIV:1307. – Berzeviczy 2000:615. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)