Magyar Katolikus Lexikon > V > Viszoka


Viszoka, v. Hont vm.    →Magaslak

Viszoka, v. Trencsén vm.   →Hegyeshely