🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vidasics
következő 🡲

Vidasics Ede OPraem (Eger, Heves- és Külső-Szolnok vm., 1810. nov. 28.–Debrőd, Abaúj vm., 1858. szept. 20.): tábori főlelkész, plébános. – 1829. XI. 8: lépett a r-be, 1834. III. 31: pappá szent. Rozsnyón, 1838: Kassán, 1842: Nagyváradon gimn. tanár. Vetter Antal (1803–49) tábornok támogatásával a Pesten 1849. I. elején megnyitandó Ludovíceum lelkészi állását szerette volna elfoglalni. A cs. k. hadsereg előrenyomulása meghiusította ebbéli szándékát, de Mészáros Lázár (1796–1858) hadügymin. fölszólítására elfogadta a Honv. Min. tábori lelkészi o-ának főnökségét, egyúttal 1849. I. 23-: tábori főlelkész is. 1849. VI. 19: fölmentették állásából. A szab.harc leveretése után 1850. XI. 22: betegen tért vissza a jászói rházba. A misézésen kívül egy időre minden más papi szolgálattól eltiltották. 1853: konventi hitszónok, 1856: Debrődön plnos.  88

Zakar 1999:156.