🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vidákovich
következő 🡲

Vidákovich Aladár Antal OPraem (Nemesmilitics, Bács-Bodrog vm., 1892. dec. 15.–Pusztakarád, 1961. dec. 24.): hittanár. – Jászón 1913. IX. 19: lépett a r-be, 1917. XII. 9: szerz. fog. tett, Innsbruckban egy. hallg., 1918. IX. 14: pappá szent. 1918: Jászómindszenten admin. 1919: Jászóvárott hittud. főisk. tanár, a növ-ek tanulm. felügyelője is, 1921–23: Innsbruckban tanulm. szabadságon. – 1923–24: Jászóvárott teol. tanár, 1923–26: Gödöllőn gimn. hittanár és nevelőint. tanulm. felügyelő. 1926–27: Leleszen betegszabadságon. – 1927: Gödöllőn gimn. hittanár, 1929–37: Gödöllőn teol. tanár, 1929–32 és 1933–37: novícmester, 1934–37: alperjel is. 1937: Pusztakarádon lelkész. – 1937–39: Rómában a r. prokurátor generálisa. 1939: Gödöllőn betegszabadságon. 1941: Kassán gimn. tanár és a kir. konviktus kormányzója, 1945: Gödöllőn perjel és préposti helynök. 1952-: Pusztakarádon nyugdíjas. Tiszacsermelyen temették. – Írása: Gödöllői prem. gimn. értesitője (1927/28:3. Falkusfalvi Lacsny Ince Lajos dr. 1886–1928. Nekr.; 1932/33:92. Wagner Károly Mallyó Józsefhez írt levelei). – Egyházi Lapok (1930: Adalék a hiteshelyek lelkipásztori működéséhez; 1931: Alapitványi sztmisék). – Ifj. és Élet (1929/30:1. sz. Lelesz), Kat. Nevelés (1933:3. sz. A nev. válsága fr. megvilágításban). – Emlékkv Szt Norbert halálának 800 é. jubileumára. Gödöllő, 1934:239. (Mallyó József. 1744–1818. Klny. is). – Evangélium (prédikációi 1946:118. Memento homo. [Hamvazószerdára], 128. XII. Pius p. koronázásának évf-jára, 223. A papnev. és a kat. hívek, 319. Sztségimádásra). – Vigília (1956: Egy szt életű m. pp. [Fischer–Colbrie Ágost]) – M: Fischer-Colbrie Ágost (1863–1925) kassai pp. életrajza. [Kz. a Gödöllői Prem. Perjelség kvtárában (1993)]  88

Kovács 1996:355. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)