🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vatikánvárosi Állam
következő 🡲

Vatikánvárosi Állam, Status Civitatis Vaticanae (lat.), Stato della Città del Vaticano (ol.), SCV: az →Egyházi Állam jogutódja, 1929. II. 11-: teokratikus monarchia az Itáliai-félszigeten. A világ legkisebb területű (0,44 km²) független állama Rómán belül. Hiv. nyelve az ol. és a lat. Lakóinak (kb. 1000 r. k. fő) vat. állampolgársága van. – IX. Pius p. 1870. XI. 1: kiközösítette mindazokat, akik részt vettek az Egyh. Áll. annexiójában. 1871. V: a Kezességi Törv-ben az ol. kormány kísérletet tett a helyzet rendezésére: a →pápa személye sérthetetlen, szuverén államfő, követeket küldhet és fogadhat, felségterülete a →Vatikán, a Laterán és a castel-gandolfói kastélyok; évente 3.225.000 Líra illeti meg. A p. az ajánlatot nem fogadta el, s a fölkínált támogatás helyett a hívők →péterfilléreire hagyatkozott. Utódai továbbra is fönntartották az Egyh. Áll-hoz való jogukat. Az ebből fakadó →római kérdést 1929. II. 11: a →lateráni szerződés oldotta meg, mellyel létrehozták a ~ot. – A ~ szuverén és nemzetk. jogi személyiségét egyetemesen elismerik. Államfője a pápa, akit törvényhozói, végrehajtói és bíráskodási teljhatalom illet; az →államtitkárság révén dioplomáciai és szerződéses kapcsolatokat tart a többi áll-mal és nemzetk. jogalanyokkal, felügyeli a ~ költségvetését. – A ~ 1. alaptörvényét XI. Pius p. 1929. VI. 7: bocsátotta ki, II. János Pál p. 2000. XI. 26: módosította. Eszerint a törvényhozói hatalmat az 5 é. kinevezett Biborosi Biz. gyakorolja; a végrehajtói hatalom e biz. bíboros elnökének a kezében van, aki képviseli a ~ot. – Ter-éhez tartoznak a vat. paloták, kertek, a Szent Péter tér, a →Vatikáni Szent Péter-bazilika. Nem szabad összetéveszteni az →Apostoli Szentszékkel, mely az egyetemes Egyház főhatósága. **

Pallas V:755. – A Vatikán. Szerk. Francesco Papafava. Ford. Pintér Judit. Bp., 1989. – MV 1995:1008.