🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vatikáni sajtókiállítás
következő 🡲

Vatikáni sajtókiállítás, 1936. máj.: nemzetközi katolikus sajtó világkiállítás. – A sajtó közvéleményt befolyásoló szerepét fölismerő XI. Pius p. (ur. 1922–39) kívánságára 1935. II-tól készítették elő. A szervezőbiz. eln. Dalla Torre gr., a L’Osservatore Romano főszerk-je, műv. berendezője Giovanni Ponti vatikáni építész. A hazai szervező munkát az AC sajtóoszt. ötös biz-a – →Bíró Bertalan, →Hivatal József, →Mihelics Vid, →Nyisztor Zoltán, →Tóth László (a m. biz. eln., a Nemzeti Újság főszerk-je) – végezte. 1935 nyarán kérdőíveken stat. adatokat kértek, mely a ~ kiáll. után a hazai kat. sajtó ált. leltára lett. Csatlakozott hozzájuk Urbán Béla statisztikus, aki elkészítette 130 kat. lap (évi 76,4 millió péld.) grafikonjait, földolgozta az adatokat. – A Corte del Pigna előtt emelt, Ponti tervezte ideigl. csarnokban a ~ központi, első részében bemutatták a sajtó ált. fejlődését, a kat. sajtó fejlődését, külön csoportokban a szerzetesrendek, a kat. mozgalmak (AC, Kat. Nők Világszöv., stb.), ill. a missziók lapjait s az akkor 75 é. →L’Osservatore Romano tört-ét. A csarnokban kis moziban a kiáll. anyagához tartozó filmeket vetítettek. A csarnok a tűzvédelem miatt villanyvilágítást nem kapott, a kiáll. egységessége érdekében a résztvevők néprajzi motívumokkal, tárgyakkal, saját bútorral nem díszíthettek, a termek bejáratait, föliratait (ang., fr., ném., ol. és sp. nyelven) közp-ilag végezték. A térképek, grafikonok (közös alapokról) mutatták az egyes orsz. ter-ét, pol., egyhm. beosztását, a lakosság anyanyelvi, családi, vallási, pol. pártok szerinti megoszlását, az egész hazai sajtó és a kat. sajtó viszonyait. – A m. kiállítás Csonka-Mo-ot 6x10 m-es ter-en, nagy falfelületen mutatta be. Két szembenálló fal egyikén, stilizáltan, 4 m magasságig Szt István alakja (alatta meghívó az 1938-as Szt István-ünnepségekre), az esztergomi baz., a bpi Szt István-baz., a Mátyás-tp. a Szentkoronával, fölöttük a megmaradt egyhm-k ill. a mpp-ök címereivel. Ott volt Pázmány Péter 1,5-szeres terrakotta mellszobra (Pátzai Pál műve), mögötte az egyhm-k térképe, székhelyükkel, kat. sajtójukkal, 2 grafikon Mo. népességi és vallási megoszlásával. A szembenálló falon a m. hírközlés fejlődését mutatták be, a kürtösöktől, a hírvívő zarándokoktól, a krónikaíró, majd a kv-nyomtató barátig s az →Idők Tanújáig. Ott volt Prohászka Ottokár pp. szobra (Csiszér János műve). A mellette levő falon a napi sajtót, olvasóit, ezek statisztikáit, a →Központi Sajtó Vállalatot, a →Nemzeti Újságot és az →Új Nemzedéket és a kat. hírszolgálatot, az ezt kiegészítő falon a bpi napisajtó 50 é. fejlődését, a →Pázmány Egyesület és a →Szent István Társulat, a →Képes Krónika tört-ét mutatták be össz. 2 térképen, 12 nagy, 4 közepes és 32 kisebb grafikonon (minden föliratot m-ul + 5 nyelven), s 1–1 sajtótermék jellegzetes példányát. Albumban közölték ezen lapok illusztrációs anyagát, a m. kat. egyházműv. régi és új alkotásait, külön albumban azt, milyen világkrónikát ad a m. sajtó, és külön külön a Pázmány Egyes. elhunyt és élő jeleseinek arcképeit, a SZIT és a KSV fontosabb eseményeit. 88

A Sajtó (1936:5/6. sz. Tóth László: M-ok a vatikáni sajtókiállításon)