Magyar Katolikus Lexikon > V > Vaszary


Vaszary Dózsa József, OSB (Alsópáhok, Zala vm., 1853. nov. 4.–Komárom, 1899. márc. 6.): gimnáziumi tanár, perjel. – 1850. IX. 15: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1855. V. 29: fog-at tett, 1857. VIII. 31: pappá szent. 1856: Esztergomban, 1866: Győrött gimn. gör. nyelv tanár, 1885: Tihanyban perjel és házgondnok, 1889: Pannonhalmán jószágkormányzó, 1891: Komáromban nyugdíjas. – Írásai: győri bencés főgimn. értes. (1872/73: Pindarus; 1879/80: Thycidides) 88

Balogh 1940:82. – PN 1987:90. (681.)

Vaszary Kolos Ferenc, OSB (Keszthely, Zala vm., 1832. febr. 12.–Balatonfüred, 1915. szept. 3.): hercegprímás-érsek, bíboros, főapát. 1847. IX. 15: lépett a r-be. 1855. V. 26: pappá szent. Komáromban, 1856: Pápán, 1861: Esztergomban gimn. tanár. Tört–földr. szakot végzett. 1869: Győrött házfőn. és gimn. ig. 1885. IV. 28: pannonhalmi főapát, 1891. X. 27: esztergomi érs., 1892. II. 7: pp-ké szent. 1893. I. 16: bíb., IV. 10: merényletet követtek el ellene, melytől Kohl Medárd mentette meg. 1894. II. 18: a MTA ig. tagja. – 1892: fölállíttatta Bpen az érs. helynökséget. Az →egyházpolitikai törvények elleni tiltakozásul 1894. I. 16: tartották az első →katolikus nagygyűlést a pesti Vigadóban. 1896: a millenniumi ünnepségek fő szónoka volt, újjászervezte a főegyhm. főtanfelügyelői hiv-át. A századforduló után visszavonult, az egyh. ügyek intézésében egyre inkább a kalocsai érs. került előtérbe. 1903: aranyozott érckoporsót készíttetett Giuseppe →Tomasinak. Mivel nem vett részt 1912. IX. 11: a Bécsben megnyitott XXIII. →Eucharisztikus Kongresszuson, magára vonta I. Ferenc József nemtetszését, X. 27: lemondott, XI. 20: a kir. Csernoch kalocsai érs-et 1913. I. 1. hatállyal nevezte ki utódjául, s ~ Balatonfüredre vonult vissza. Keszthelyen temették, 1981: átvitték Esztergomba. – Tankv-eket írt társszerzőkkel. – Fm: Világtört. kath. tanodák számára. Füssy Tamással. 1–3. köt. Pest, 1863. – A várnai csata. Uo., 1864. – Mo. tört. az alsóbb o-ok számára. Uo., 1865. – Világtört. a kath. tanodák felsőbb o-ai számára. 1–3. köt. Uo., 1869. – I. Ulászló m. kir. esküszegése és a várnai veszedelem. Győr, 1884. – Adatok az 1830-i ogy. tört-hez. Uo., 1885. – Tört. életrajzok. Bp., 1892. – ~ beszédei. S.a.r. bev. Keményfy K. Dániel. Esztergom, 1909. – Utóda Esztergomban 1912. XI. 20: Csernoch János. 88

Ogy. alm. 1887:32; 1892:30; 1896:30; 1901:32; 1905:31; 1910:13. – Hock 1890:192. – Zelliger 1893:540. – Pallas XVI:722; XVIII:776. – Keményfy Kálmán Dániel: ~. 1855–1905. Esztergom, 1905. – Esztergom vm. 1908:166. Arck. – Keményfy K. Dániel: ~ mint szónok. Uo., 1909. – Szinnyei XIV:994. – Kat. Szle 1915. (~ bíb.) – Századok 1915. (~) – Tört. Szle 1916. (Erdélyi László: ~) – Sörös Pancrátius: Kardinal Klaudius V. Salzburg, 1916. – Schem. Strig. 1918:XXVII. (1912. XII. 31-ig érs.); 1982: 76. (érs. 1891–1912, de lemondott 1913. I. 1!) – KL IV:450. – MÉL II:974. – MTA tagjai 1975:299. – Schermann 1940:53. – Balogh 1941:82. – Meszlényi 1970:325. – Schem. Strig. 1982:76. – MTK III:824. (1912. X. 27: lemondott)