🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Valnicsek
következő 🡲

Valnicsek Béla, Valnitsek (Pest, 1871. nov. 23.–Bp., 1928. júl. 18.): apát-plébános. – A teol. Esztergomban végezte, 1894. VI. 27: pappá szent. Galántán kp., 1895: Bpen hitoktató 1897: a VIII. ker. áll. gimn. hittanára. 1900: Buda-Újlakon kp., 1901: teol. dr. 1903: Bp-Erzsébetvárosban kp. 1903: XIII. Leó p-tól a "Croce di benemerenta" kitüntetést kapta, 1913: Bp-Kőbányán plnos, 1915: érs-i biztos. 1919: pesti esp. 1921: a Szűz Máriáról nev. Komárom fölötti monostori c.apát. Az Orsz. Pázmány Egyes. választm. tagja.– Írásai: M. Szle (1894/95, 1898–1903), Tiszántúl (1895/96), M. Sion (1896: Tanulni: kath. szépirodalmunk), Alkotmány (1897–1903, 08, 16), M. Géniusz (1897), Hazánk (1899–1902), Orsz–Vil. (1899-1902, 07/12), Egyh. Közl. (1906, 12), Élet (1910), Új Idők (1913 vers), B. Hírl. (1916) – M: A fenntartott cseleknek lelkipásztori kezelése. Bp., é. n. – Sohasem késő. 2 tanulságos tört. Uo., 1900. (Népiratkák 172.) – A fenntartott eseteknek lelkipásztori kezelése. Uo., 1906. – Mária-Besnyő búcsúhely. Uo., 1907. – A nagyheti szertartások. Uo., 1908. (Népiratkák 263.) – Jegyesek kátéja. Szükséges tudnivalók a házasulandóknak. Uo., 1912. (u. az 280.) (Pilinyi Gyula: Jegyesek útmutatója az egyh-i és polgári házasságkötésnél. ~: Jegyesek kátéja nyomán írta. Esztergom, 1929). – A Religiónak 1906-ig és 2 é. az Esztergom hetilap s.szerk-je. – Álneve: Szentpéteri Béla (B. Hírl. 1916) 88

Szinnyei XIV:807. – Schem. Strig. 1917:163., 1928:166., 1929:183. – B. Hírl. 1918. VII. 19. – Gulyás 1956:644. – Somorjai 1993:1363. sz. – Berzeviczy 2000:1360. sz. – Beke 2008:771. – Gulyás/Viczián XXIII. (kz-ban)