🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Valla
következő 🡲

Valla, Bala, v. Moson vm. (Wallern im Burgenland, Au.): plébánia a v. győri egyhm. féltoronyi esp. ker-ében. – 1734: alapították. Tp-át 1761: Szt Máté tit-ra sztelték. Akv. 1734-től. **

Dehio 1980:313. – Schem. Eisenstadt. 1980:84.

Valla (1774-ig Forgáts) Jácint Ignác Piar (Korpona, Hont vm., 1752. máj. 10.–Rózsahegy, 1814. jan. 9.): teológiai tanár. – Korponán tanult, 1768. X. 13: Privigyén lépett a r-be, 1770. X. 14: szerz. fog. tett. Nyitrán 1773–74: a bölcs. és mat., 1775–81: a teol. hallg. 1776: pappá szent. 1771–72: Korponán az alsóbb o-okban, a költészet- és szónoklattant tanította. 1779–81 és 1783–84: Nyitrán, 1781–82: Kecskeméten, 1785: Nagykanizsán, 1788: Szegeden, 1790: Máramarosszigeten, 1792: Kecskeméten, 1793: Kalocsán; 1794–95: Szegeden a természettan és mezei gazdászat tanára. 1795: bölcs. dr. 1796–99: Nyitrán a dogmatikát és erkölcsteol-t tanította. 1800: nyugdíjasként Korponán, Podolinban, 1807–14: Rózsahegyen élt. Ladonius Fideleus néven a római Arcadia-társaság tagja. – Alkalmi versei: M. Hirmondó (1793. I: 731. Ének főt. Lakner József apát úr és kalocsai knk úr nevenapjára, zenét szerzett hozzá Bőhm Pál, ottani tpi karig.), M. Kurir (1796. I. 2. sz. Ode Manheim armis captum, 25., 37., II. 20. sz.) – M: Elegia in funere Magnifici ac spectab. Dni Joannis Beőthy comtu. Biharensi vice comitis Ordinarii, ritu immature furati anno 1786. et Ode de eiusdem morte. Nagykároly, 1786. – Pásztorének Tokody György urnak, mikor az oskolák második igazgatójává tétetnék. Máramarossziget, 1786. – Elegia ad Dnum Georg. Tokody inclyti comitatus Bihariensis substit, vicecomitem in districtu Magno-Varadinensi regii sup. direct. scholarum ac studiorum vices-gerentem anno 1786. Magno-Karolini, 1786. – Dialogus, quo poeta et echo clarissimum virum Chryst. Hannulikium... in luco Karoliensium nemoris celebrant. Uo., 1787. – Ode, Mars, et Minerva, Illustr. Dnum comitem Jos. Károlyi, de Nagy-Károly, contentione inter se facta, sibi vindicant. Uo., 1787. – Ode ad Rev. Dnum Franc. Xav. Verneda, dum terminato 25. annorum cum maxima laude, omnium adprobatione doctrinae curriculo se ad quietem patriam conferret. (Zagrabiae), 1788. – Dall Nagys. Mihályfi János ezredes úrnak holt tetemei fölött Bellónia istenasszonynak tett sopánkodásai. Szegeden, 1794. Pest, 1794. (Végén: Fidalcus Ladonicus. Tumulus Dni Joannis Mihályfi belliducis) – Elegia ad... Paulum Páhy, districtus Canisiensis archi-presbyterum, dum... diem nominis celebraret. H. n., é. n. – Ode ad... Samuelem Szilágyi in Debreczeniensi Academia eloquentiae utriusque et metaphysicae praeceptorem. H. n., é. n.  88

Szinnyei XIV:800. – Koltai 1998:402.