Magyar Katolikus Lexikon > V > Vaday


Vaday Alice M(ater) (Tiszapolgár, Szabolcs vm., 1895.–): szerzetesnővér, polg. isk. tanár. – 1921–: tanított 1930–: az Angolkisasszonyok bpi gyakorló isk-jában ahol 1932–: igh., 1942: ig. és a Tanárképző Főisk. ig.tanácsának tagja. – Cikke: Angolkisasszonyok bpi gyakorló isk . ért. (1937: Gyermekeink szabadideje és környezete). 88

Deák. Bp., 1942: 487. – Polg. isk. tanárok 1942/43. évkve. Uo., 1943: 172., 201.