Magyar Katolikus Lexikon > V > Végh


Végh György Kandid, OFM (Mezőörs, Győr vm., 1904. jan. 19.–Szentföld, 1984. okt. 3.): misszionárius. – 1928. VIII. 10: lépett a mariánus rendtart-ba. A pesti rendházban sekrestyés. 1936: a kairói (Bulacco) misszióban dolg. r.k.

Miklósi 1936:164.

Végh István (1779.–Esztergom, 1842. dec. 22.): spirituális, szentírásfordító. – A fil-t 1801: Pozsonyban, 1802: Nagyszombatban, a teol-t 1803: Bécsben hallg. 1807: pappá szent., s az Emericanum spirituálisa lett. 1810: Esztergomban beneficiátus. – A Szepessy-féle szentíráskiadásba héberből leford. a Pentateuchust. – M: Bölts Salamon kir. példabeszédeinek világosabb kitétele. Esztergom, 1827. – Oktató beszédei. ěrta F. Fitzjames. Ford. 1–3. rész. Esztergom, 1830. – Kevés szó a Szt Irás új kiadásáról. Uo., 1833. – Egyh. beszédek az esztendőnek minden vasárnapjaira. Pest, 1839. – Világosító jegyzemények Szt Máté evangyeliomjára, mellyekben a történetet mind a négy evangyelistákból kiszedegetve és megegyeztetve, időrendben előmutattatnak, minden egymásba ütközés és ellenkezés nélkül. Uo., 1840.  88

Zelliger 1893:543. – Némethy 1894:1017. – Esztergom vm. 1908:167. – Szinnyei XIV:1041.

Végh Kálmán Mátyás (Pest, 1864. febr. 24.–Feldebrő, 1935. dec. 1.): plébános. – Iskoláit Hajdúszoboszlón, Bpen, Debrecenben és Egerben végezte, ahol papnöv. lett. 1887: pappá szent. Domoszlón, Kálon, Jászberényben, majd Miskolcon kp., részt vett a miskolci Jótékony Nőegylet megalapításában, amelynek titkárává vál. 1893: Egerbe került a tanítóképzőbe, hittan-, ped-, módszertan- és földr-tanárnak, 1896: Csányban, 1900: Ároktőn plnos, Kassán és Erdélyben tartózkodott. Később Tiszadada lelkésze. 1907: az egri katekizmust átdolgozó biz. tagja lett. Nyugdíjazása után Feldebrőn lakott. – Sok szót gyűjtött a M. nyelv szótárába. – Költeményeket, cikkeket írt: Eger (1883, 85), Egri Egyhm. Közl. (1887–1908), Hittud. Folyóir. (1888-tól), Honi Közl. (1888-tól), Népisk. Tanügy (1888-tól), Egri Híradó (1900–05: állandó munk.), Alkotmány (1901), M. Sion (1904), Századok (1905) stb... – M: Ároktő és vidékének tört. Eger, 1904. (Klny. Egri Egyhm. Közl. 1903.). Szerk. és kiad. 1896–97; az egri Tanítsatok c. kat. hitokt. havi lapot. 88

Koncz 1892:244. – Egri Egyhm. Közl. 1905:186. (Babik József: Testvéri kézszorítás ~ ároktői plnossal írói működése 25 é. jubileumán; Ároktőn ünnepelte a mezőkövesdi esp. ker. papsága ~t); 1935:196. (Nekr.) – Heves vm. Bp., 1910:407. – Szinnyei XIV:1044. – Heves m. sajtóbibliogr. Eger, 1972:240. – Puskás 1980:114.

Végh Mária (Szombathely, 1920.–): festő. – Aba Novák Vilmos és Kontuly Béla növendékeként 1943: szerzett képzőműv. és rajztanári okl-et a bpi Képzőműv. Főisk-n. Az ELTE-n művészettörténetet hallgatott, majd beiratkozott a Keleti Akad-ra, ahol Germanus Gyula tanítványaként perzsa nyelvet tanult. Eposz és versillusztrációkat is készített, sőt fordított is perzsa munkákat. Gazdag Erzsi Erdőn-mezőn c. gyermekverseinek illusztrációit készítette, ezek egy kedves kifestőkv-ben jelentek meg. 1965–70: a Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának is dolgozott és Nyári vakáció c. fiatalok számára ajánlott rajzos ötleteket, esztétikai cikkeket. Az 1960-as évektől tálakat, ékszereket, medálokat készített tűzzománc technikával. A 90-es évektől nagyméretű, egyedi technikájú faliképekkel foglalkozik, témájuk főként a teremtéstörténet, a Biblia szövegének hű megjelenítése. Újabb munkáit a Szombathelyi Katolikus Továbbképző Intézetnek ajánlotta fel, a festmények az Intézet előcsarnokát díszítik. Művei Fro-ban, Holl-ban és az USA-ban is megtalálhatók.  **

Tóth 1994:99.