Magyar Katolikus Lexikon > V > Vászoly


Vászoly, Vazul (10/11. sz. fordulója–1031 után): Szt I. István király nagybátyjának, Mihálynak fia. Vsz. a nyitrai dukátus ura. Szt Imre halála, 1031 után az Árpádok fiági öröklése jogán a kir. trón jogos örököse, de István ~t nem tartotta alkalmasnak a kirságra. Imre hg-nél idősebb lévén ~már azt is mellőzésnek érezhette, hogy Imre lett a trónörökös, kinek halála után István nővére fiát, a velencei Orseolo Pétert jelölte utódjának; Györffy szerint az utódjelölés Gizella kirné tragikusan elhibázott lépése volt. Emiatt ~ merényletet tervezett az öreg kir. ellen. A merénylet sikertelen volt, s István ~t (a kor szokásaihoz képest enyhe ítélettel) megvakíttatta, fülébe ólmot öntetett, fiait (András, Béla, Levente) száműzte. Mivel 1046 u. ~ fiai kerültek trónra és 255 é. uralkodtak. B.A,

Levtári Közlem. 1940/41. (Váczy Péter: A ~-hagyomány kk. kútfőinkben) – Györffy 1983:653. – Mo. tört. I:177.

KL IV: 450.  

Vászoly, Veszprém m.: plébánia a veszprémi főegyhm. veszprémi esp. ker-ében. – 1082: Waschul. 1332: már pléb. Tp-át Szt Kereszt tit-ra sztelték. Lakói 1700 e. ref-ok lettek. 1789: alapították újra. Mai id. Szt Jakab apostol-tp-át 1803: építették. Org-ját (1/10 m/r) 1862: Halper János építette, 1898: Roland Ferenc átépítette. Kegyura 1880: a veszprémi kápt. Kisdörgicse – Filiája 2000: Pécsely. – Plébánosai: Bácsmegyei Domonkos, 1802: Lévai Ferenc, 1821: Vaszari István, 1822: Györke János, 1858: Gyömörei Lajos, 1869: Turkovics József, 1900: Fábián János, 1928: Dusbaba Jenő, 1947: Kápolnay Jenő, 1955: Némon János, 1956: Czibik József, 1968: Horváth Jenő. 1975: Vöröstó, 1990-től Balatonakali, majd Nemesvámos látja el. – Lakói 1840: 382 r.k., 11 izr., 64 egyéb vall., össz. 457; 1910: 422 r.k., 12 ev., 31 ref., 3 izr., össz. 468; 1940: 394 r.k., 21 ev., 22 ref., össz. 437; 1983: 240 r.k., össz. 200; 2006: 151 r.k., össz. 177. – 1948: r.k. ált. isk-jában 55 tanuló. **

VEN 1975:139; 1992:335. – MKA 2000:480.