🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához
következő 🡲

Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához: az Angyaloknak nagyságos asszonya kezdetű himnusz, a →Hozsanna 289. sz. éneke. – Szerzőjének neve a költemény versfőiből olvasható ki. A 16. versszak közli a vers keletkezési helyét és idejét is: 1508, Pest városa, Szt Péter utcája (2009: Kossuth Lajos utca), szalvatoriánus ferences kolostor. Vásárhelyi a Mária-költészet eszköztárából merítve gondosan felépített, önálló verset írt. A szöveget a →Peer-kódex és a →Thewrewk-kódex őrizte meg, az első egy korábbi, de romlottabb, az utóbbi egy jobb, de már csonka változatot. A későbbi énekeskönyvekben egy még rövidebb változat élt tovább. – Kiad. RMKT  I2, 236-245. – Madas 1992.  M. E.

A régi magyar vers. Szerk. Komlovszki Tibor. Bp., 1979:23. (Kurcz Ágnes: Vásárhelyi András Mária-éneke.)