🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Városlőd
következő 🡲

Városlőd, Veszprém m.: 1. a középkorban →Lövöld karthauzi kolostorral. – 2. plébánia a veszprémi főegyhm. veszprémi esp. ker-ében. A tör. után elnéptelenedett falut 1728: a veszprémi pp. Mainz vidékéről telepítette be. A pléb-t 1730: alapították. Mai tp-át 1761: Szt Mihály tit-ra sztelték, barokk főoltára a veszprémi szegyh-ból került ide. Org-ját (2/15 m/r) 1930: Barakovits János építette. Akv. 1735-től. Kegyura 1880: a veszprémi pp. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: ném., m.; 1940: ném., m. – Filiája 2000: Csehbánya. – Plébánosai: Bayerman János, 1735: Steiner Ferenc, 1747: Grossinger Ignác, 1754: Leüttner József, 1755: Árvai Mihály, 1756: Jankovics József, 1761: Sárl Ferenc, 1767: Jáger Antal, 1772: Kovacsics János, 1772: Mittis János, 1784: Hell Alajos, 1806: Móró István, 1825: Hertelendy Ádám, 1826: Zeller József, 1831: Elsasszer Ferdinánd, 1848: Czerhák Ignác, 1871: Bakacs Imre, 1874: Bauer József, 1916: Somlyai Ambrus, 1920: Sági József, 1940: Katona Lajos, 1959: Frey Mátyás. 1997-től Kislőd, majd Herend látja el. – A kálvária a falu központjához közeli, erdős kis halmon áll, kpnája 1859: épült a hívők adományaiból. Szembenéző stációit helybeli családok alapították, s ezekbe Kukorelli Lajos fémlemezre festett képeit helyezték el. 1972 k. tatarozták. Ekkor a domb alatt álló kpnába és a stációkba is új domborműveket csináltattak, és megújították a kpna belsejét is. – Lakói 1785: 1483 r.k.; 1840: 1840 r.k., 7 izr., 230 egyéb vall., össz. 2077; 1910: 2067 r.k., 4 ev., 6 ref., 25 izr., össz. 2102; 1940: 1869 r.k., 3 ev., 7 ref., 6 izr., össz. 1885; 1983: 1160 r.k., össz. 1521; 2006: 1169 r.k., össz. 1433. – 1948: 5 tanerős r.k. ált. isk-jában 276 tanuló. **–88

Gerecze II:1016. – VEN 1975:114; 1997:44. – Szilágyi 1980:86. – MKA 2000:480.