Magyar Katolikus Lexikon > V > Vájlok


Vájlok Sándor (Deáki, Pozsony vm., 1913. nov. 7. – Bp., 1991. dec. 31.): művelődéstörténész. – Komáromban éretts., Pozsonyban m. és szl. szakos tanári, a prágai Politikai és Szabad Tudományok Főisk. is okl. szerzett. Egy. hallg-ként a →Prohászka Körök orsz. kultúrális előadója és közírója. 1938. IX. 1– 1940. VI:  a kassai áll. szl. tanny. gimn. m. és tót nyelvtanára, a Pázmány Péter Tudegy-en 1940: bölcs. dr. 1940–41: a Miniszterelnökségen kultúrális, 1941–48: a Külügymin. kultúrális majd nemzetiségi oszt-án a Min.elnökségről átengedett előadó, utóbb min. tan. 1946: szakértőként a párizsi m. békeküldöttség tagja. 1948. VII: a Külügymin-ból elbocsátották. – 1949: az Orsz. Érc és Ásványbányák könyvelője, a tatabányai Felsőfokú Bányászati Technikumban bányatechnikusi okl. szerzett. Nyugdíjazásáig vállalati mérnök. – Írásai: Híradó (1934. VII. 22: Pozsonyi költők), M. Minerva (1934: 2. sz. M. irod. Csehszl-ban; 4. sz. Erdély és Szlovenszkó; 5. sz. A mai szl. irod. képe), Új Élet (1934: 3. sz. A szl – i m. irod. 15 éve; 5 sz. A kat. szl. kvkiadás kveiről; 7. sz. A szl. szellemiség útja;  10. sz. Tamás Mihály; 1935: 1. sz. Darkó István; 1935: 2. sz. N. Jaczkó Olga; 9/10. sz.. A kisebbségi m – ság kulturális helyzete; 1936: 7. sz. A szl – i m. népművelés és problémái; 8. sz. A m. kv. sorsa csehszl – ban; 10. sz. Szl. emlékkv Pázmány egy – éről; 1939: 2. sz. Mátyusföld; 3. sz. A kisebbségi élet mint irod – i nevelő), M. Írás (1936: 1. sz. A szlovenszkói m. népnevelés problémái; 7. sz. A m. kv sorsa Szlovenszkón;  8. sz. A m. kultúra perifériáján), Tátra (1937: 7. sz. Harmadik irodalmi nemzedékünk), újvidéki A Nép (1938), M-ok Csehszl-ban (Bp., 1938: Szl-ok és m- ok), Az Orsz. Útja (1938/39), A visszatért felvidék adattára. (Bp., 1939: A m. közművelődés helyzete a visszatért Felvidéken), Bölcsészdri értek. (Uo., 1940: Petőfi a tótoknál. Egy század a m. – tót viszonyból), A kassai szl. tanny. gimn. évkve (1940: Pázmány Péter nernzetiségi. pol – ja) – M: A turócszentmártoni szl. memorandum. Rozsnyó, 1941. [az Új Élet 3 tanulmánya] – A csehszl. emigráció. Kassa, 1943. – A kassai Új Élet 1934. III.–1935. VII/VIII: pozsonyi szerk. 88

Halasy 1937: 61. – Jámbor 1940:165. – MTC 1941: 34., 1944:12. – Turczel 1967: 304. – Viczián 1975: 89. (266.), 1995: 149. (1846.) – Fónod 1997:351. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vájlok Sándor (Deáki, Pozsony vm., 1913. nov. 7. – Bp., 1991. dec. 31.): művelődéstörténész. – Komáromban éretts., Pozsonyban m. és szl. szakos tanári, a prágai Politikai és Szabad Tudományok Főisk. is okl. szerzett. Egy. hallg-ként a →Prohászka Körök orsz. kultúrális előadója és közírója. 1938. IX. 1– 1940. VI:  a kassai áll. szl. tanny. gimn. m. és tót nyelvtanára, a Pázmány Péter Tudegy-en 1940: bölcs. dr. 1940–41: a Miniszterelnökségen kultúrális, 1941–48: a Külügymin. kultúrális majd nemzetiségi oszt-án a Min.elnökségről átengedett előadó, utóbb min. tan. 1946: szakértőként a párizsi m. békeküldöttség tagja. 1948. VII: a Külügymin-ból elbocsátották. – 1949: az Orsz. Érc és Ásványbányák könyvelője, a tatabányai Felsőfokú Bányászati Technikumban bányatechnikusi okl. szerzett. Nyugdíjazásáig vállalati mérnök. – Írásai: Híradó (1934. VII. 22: Pozsonyi költők), M. Minerva (1934: 2. sz. M. irod. Csehszl-ban; 4. sz. Erdély és Szlovenszkó; 5. sz. A mai szl. irod. képe), Új Élet (1934: 3. sz. A szl – i m. irod. 15 éve; 5 sz. A kat. szl. kvkiadás kveiről; 7. sz. A szl. szellemiség útja;  10. sz. Tamás Mihály; 1935: 1. sz. Darkó István; 1935: 2. sz. N. Jaczkó Olga; 9/10. sz.. A kisebbségi m – ság kulturális helyzete; 1936: 7. sz. A szl – i m. népművelés és problémái; 8. sz. A m. kv. sorsa csehszl – ban; 10. sz. Szl. emlékkv Pázmány egy – éről; 1939: 2. sz. Mátyusföld; 3. sz. A kisebbségi élet mint irod – i nevelő), M. Írás (1936: 1. sz. A szlovenszkói m. népnevelés problémái; 7. sz. A m. kv sorsa Szlovenszkón;  8. sz. A m. kultúra perifériáján), Tátra (1937: 7. sz. Harmadik irodalmi nemzedékünk), újvidéki A Nép (1938), M-ok Csehszl-ban (Bp., 1938: Szl-ok és m- ok), Az Orsz. Útja (1938/39), A visszatért felvidék adattára. (Bp., 1939: A m. közművelődés helyzete a visszatért Felvidéken), Bölcsészdri értek. (Uo., 1940: Petőfi a tótoknál. Egy század a m. – tót viszonyból), A kassai szl. tanny. gimn. évkve (1940: Pázmány Péter nernzetiségi. pol – ja) – M: A turócszentmártoni szl. memorandum. Rozsnyó, 1941. [az Új Élet 3 tanulmánya] – A csehszl. emigráció. Kassa, 1943. – A kassai Új Élet 1934. III.–1935. VII/VIII: pozsonyi szerk. – Prágai M. Hírlap (1937/38), Felvidéki hősök és mártírok aranykve. (Bp., 1940), Láthatár (1940, 42/43), Vigília (1940). – A felvidéki kat. Prohászkás Mozgalom hivatalos lapja az Új Élet 1934. III–1935. VII/VIII: pozsonyi szerk., 1939. V/VI–1941. XII: szerk. biz. tagja. 1935. IX/X: Világosság ped. rész főmunk. 88

Halasy 1937:61. – Jámbor 1940:165. – MTC 1941:34., 1944:12. – Turczel 1967:304. – Viczián 1975:89. (266.), 1995:188. (1846.) – Fónod 1997:351. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)