🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vác–Szent Kereszt
következő 🡲

Vác–Szent Kereszt, Pest m.: templomigazgatóság a váci egyhm. váci esp. ker-ében, a →Vác-alsóvárosi plébánia területén. – A ferenceseket az egykori kapisztránus/szalvatoriánus rendtart-ból 1719: Althann Mihály Frigyes váci pp. telepítette le a hajdani várba (melyben a kk. szegyh. is állott), és ekkor a későbbi kolostorépület közepén felállított keresztet ünnepélyesen megáldották. Később díszes ereklyetartóban Szt Kereszt-ereklyét helyeztek el. A 2007: is álló ktor és tp. gr. →Koháry István országbíró adományából épült. A tp. alapkövét 1721: tették le, szentélyét 1726: szentelték fel. A ktor és a torony 1738: épült. 1755: készült el a tp-hajó, 1759: a boltozatok és a kórus. A barokk főoltárt Koháry saját költségén állíttatta, a mellékoltárok (Porciunkula-, Szt Erzsébet-, czestochowai Madonna-, Szt Ferenc transitusa-, a ferences szentek családfáját ábrázoló oltár) 1761: készültek. A 18. sz. barokk orgonaházba a FMKV 1979: Lehotka Gábor tervei alapján modern org-t (2/20 m/r) épített. –A ktor házfőnöke 1863–89: →Karcsú Antal Arzén volt. A ktban

1926: létesült a →Kapisztrán Nyomda. A →szerzetesrendek föloszlatása (1950) után a konvent tovább élt, de a szerz-ek civil ruhában jártak. Váci György sekrestyés testvér a Kapisztrán Nyomda hagyományaira építve Váci Könyvkötészetet létesített a ktor épületében. 1989 u. a ferencesek visszakapták a ktort, a konvent csak a szerz-ek kihalásával (→Szabados Anzelm, †2000) szűnt meg. A vár falain, melyet részben rekonstruáltak, a 2000. jubileumi évben fölállították I. Géza kir. (ur. 1074–77) szobrát, akinek sírja az ősi szegyh-ban volt. A tp. előtti téren áll a Sasvári Madonna 18. sz. végi kőszobra. – Tpigazgatók: 1950: Kovács Rajmund OFM, 1970: Szabados Anzelm OFM, 1994: Zahar Béla, 1996: Bokros Levente, 2006: Varga Lajos spp. V. La.

Karcsú Antal Arzén: Vácz város tört. Vác, 1887. VIII:158.