Magyar Katolikus Lexikon > U > utómulatságok


utómulatságok: A lakodalom harmad- v. negyednapján már csak a segítők jelennek meg: a szakácsasszonyok, fölszolgálók, vőfélyek. A lakodalmi sátort szétbontják, a szobát rendbe rakják, esetleg ki is meszelik, utána azután megtartják a „banyavendégséget”, a szakácsnék lakodalmát. Az új menyecske fölszolgálja a maga főztét. A palócok 3 tálat szolgálnak föl, az egyikben töltött csirke és sütemény van, a másikban kis élő macska, a harmadikban korpa, hamu és csont összekeverve. Mindegyik tál egy másik tállal van letakarva, s ha a násznagy elsőre eltalálja a töltött csirkét, akkor ő és asztalszomszédai eszik meg, ha azonban eltéveszti, akkor az asszonyoké. Az új pár végül is megköszöni a lakodalmi tisztségek ellátóinak fáradozásaikat, s jutalmul kendőket oszt ki nekik. – A laodalom lezajlása után a menyecske 7 napig nem mehet ki a házból, még a szüleihez sem, ha a szomszédban laknak is. A 7. nap, sok helyen vasárnap, a menyecske szülei a maguk és az új férj legközelebbi rokonait ebédre hívják. A vőlegény násznagya a maga híveivel egyszerre jelenik meg, s elmondja a beköszöntőt. A menyecske sorra csókolja szüleit, rokonait. Az ebéd után a tánc néha másnapig tart. Ezt nevezik a palócok visszahérésznek, ti. most a legényes ház adja vissza látogatását a hérészeseknek, a menyasszonyos háznak. Másutt kisvendégség, kárlátó v. fejkötő áldomás a neve; ekkor van ideje ennek a jókívánságnak: A fejkötő elszakadjon, az új asszony megmaradjon! – Szeged környékén ezt az összejövetelt újasszony poharának nevezik; a menyecske tele pohárral kínálja a vendégeket, s ezek fölköszöntőben az új párnak szerencsét és boldogságot kívánnak. Ezzel a násznagy tiszte is letelik, a menyecske köszönetül egy magahímezte kendőt nyujt át neki. – Néhol ezután egy hétre a menyecske szülei látogatnak el a fiatalokhoz; az ekkori ebédet kis hérésznek nevezik a palócok; ez már nagy csendben megy végbe. A fiatalok ezután sorra látogatják a rokonokat és ezzel ér véget a hegyen-völgyön Iakodalom, s kezdődnek a hétköznapok. – Az első termés elajándékozása, az első gyümölcstermésnek a gyermekekkel való megetetése →ételáldozat volt.

MN IV:175.