Magyar Katolikus Lexikon > U > Újfalussy


Újfalussy János →Hufnagel János

Újfalussy Tóbiás (Újfalu?, Nyitra vm., 1668. – Vác, 1721. júl. 17.): őrkanonok. –  A nagyszombati egy-en tanult, az esztergomi egyhm. papjává szent., vsz. mindjárt a váci egyhm-be lépett át, ahol ecsegi plébános lett, onnan Bujákot és Csecsét is adminisztrálta. Neve először 1697: s →canonica visitatioban olvasható. 1700: a váci kápt. újjászervezésekor I. (Habsburg) Lipót (ur. 1658–1705) őrkanonokká nevezte ki; de stallumát javadalmazás hiánya miatt nem foglalta el, s azért még 1703: is vezette pléb-áit és csak azután költözött Vácra. 1705: a szécsényi országgyűlésen a kápt. képviseletében vett részt s az Instrumentum Confoederationist így írta alá: T. U. Beneficiatus Vaciensis. Halála napján kelt végrendeletében váci házát és 3 szőllejét a kápt-ra hagyta  88

Chobot. 1917: 953.