Magyar Katolikus Lexikon > U > Új-Zrínyivár


Új-Zrínyivár, 1661. jún. 14. – 1664.júl. 7.: →Zrínyi Miklós gr. (1620–1664) horvát bán a Muraközben, a Mura jobb partján, a Kanizsa patak torkolatával szemben (Zala vm.), megkezdte az ~ építését. A DNy-Mo-i tör. terjeszkedését gátló vár építése miatt 1663. VI: Köprülü nagyvezír visszautasította I. (Habsburg) Lipót (ur. 1657–1705) békeajánlatát. A IX. 25: (Érsek)Újvár, IX. 18: Nyitra, XI. 2: Léva  és Nógrád tör. bevételét eredményező mo-i hadjárat mellékszíntereként, VIII. 13: kb. 6000 fős tör. sereg sikertelenül támadta az ~at, X. 11: Zrínyi Péter gr. (1621–1671) Károlyvárosnál (Zágráb vm.), XI. 27: Zrínyi Miklós a Mura partjánál szétszórta az ~ elfoglalására küldött tör. és tatár csapatokat. 1663–64: a tör. hadjárat kezdetekor VI. 2: a nagyvezír közeledtének hírére a birod-i szövetséges hadak elvonultak (Nagy)Kanizsa alól. VI. 8: a tör. fősereg megkezdte ~ ostromát, Bár VI. 15: R. Montecuccoli gr. (1609–1680) a cs-i fősereg parancsnoka fölvonult ~hoz, de az ostromlókat nem támadta meg; sőt azt a szövetségesek Zrínyi akarata ellenére VI. 30: föladták, VII. 7: Köprülü fölrobbantatta. VII. 26: a visszavonuló Montecuccolit üldöző Köprülü serege Körmendhez alá érkezett. VIII. 1: a 7 órás →szentgotthárdi csatában a szövetségesek legyőzték a nagyvezír seregét és VIII. 10: megkötötték az országos fölháborodást kiváltó →vasvári békét. 88

Bánlaky József: A m. nemz. hadtörténelme. 16. köt. A Rákóczyak [!], Zrínyiek és Thököly Imre első küzdelmeinek korszaka 1630–1682. Bp., 1940.