🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > turóci Boldogságos Szűz Mária prépostság
következő 🡲

turóci Boldogságos Szűz Mária prépostság (Turóc vm.): egykori exempt premontrei prépostság →Znióváralján. – IV. Béla kir. 1251: alapította. Prép-jai gyakran voltak a m. cirkária vizitátorai. Fontos →hiteleshely volt. 1529–44: a Révaiak elfoglalták és kifosztották. 1538: a környék nemessége követelte a hiteleshely visszaállítását, hiába. 1534: Nyáray Ferenc kir. tisztviselő magához ragadta a prépságot, birtokait eladta. I. Ferdinánd 1544: fölkérte Várdai Pál érs-et a ~ visszaváltására, amit vsz. 1554: Oláh Miklós teljesített. 1550: meghalt Majthényi Uriel, az utolsó prép., s a ~ kommendátorok kezére került. 1561 u. a ~ javadalmát az egri pp. kapta meg hadi költségeire, 1586: Rudolf kir. a jezsuitáknak adta koll. alapítására. 1606: a jezsuitákat elűzték, 1613: a kir. az esztergomi érs-nek adta. 1637: Pázmány halála után a nagyszombati jezsuitáké, 1773: a Tanulmányi Alapé, 1775: a kir. tudegy-é. 1914: egyhm. papnevelde, 1990 u. ismét a prem-eké. K.E.I.

M. Sion 1864. (Frankl Vilmos: Pázmány Péter turóczi préposttá neveztetése) – Századok 1896: 560. (Wertner Mór: A ~ alapításának éve) – Révai. XVIII: 538. – Művtört. Értes. 1957:249 (Oszvald F.)  – Takács 1992:90. (51) – Korai M. Tört. Lexikon (1994):693. – Kovács–Legeza 2002:44.