Magyar Katolikus Lexikon > T > tihanyi apátság birtokösszeírása


tihanyi apátság birtokösszeírása, 1211: Szt I. László kir. 1090 k. saját pecsétjével erősítette meg az alapító András kir. fiának, Dávid hg-nek 5 mansióról, 3 eke földről és 5 halászóhelyről szóló adományát. →Uros apát még Pannonhalmára való távozása előtt, tehát legkésőbb 1207: megkérte II. András kir-t, hogy erősítse meg elődjének, I. Andrásnak, akit a monostorban temettek el, adományait. A kir. megbízta Tamás kancellárt és Pot nádort az apátság birtokainak és népeinek összeírásával. Miután hosszú utánjárással kikérdezték a konventet, a jobbágyokat, a tiszteket, a szomszédos nemeseket és a szolgáló népeket, 1211: elkészítették a hatalmas terjedelmű okl-et, amely felsorolja a monostor 33 birtokát, 9-nek határát részletesen leírja, és közel kétezer személynevet is megjelöl a szolgáló népek körében. Fennmaradt a fogalmazványa is, mindkettőt a →Pannonhalmi Főapátság levtárában őrzik. H.F.L.

Gácser Imre: Az 1211. é. tihanyi összeírás helyesírása és hangtani sajátságai. Pannonhalma, 1941. - Molnár-Simon 1976:34.