Magyar Katolikus Lexikon > T > teológiai módszer


teológiai módszer: Az →egyházjog mint teol. tud. arra is hivatott, hogy valamit föltárjon Isten és az Egyh. titkából. A teol. a hitet az Egyháztól veszi, közelebbről a →tanítóhivataltól. Így számára az Egyh. a hit közvetlen szabálya. Ez szavatolja a hit távolabbi szabályának, a Szentírásnak és a szenthagyománynak a helyes megértését. A kat. teológia ezért egyh. jellegű: a Szentírás, a hagyomány és a tanítóhivatal tekintélyéhez kötődik. Arra törekszik, hogy az Egyh. tanítását tudományosan földolgozza. Ezért egyrészt az a feladata, hogy a hitre vonatkozó tanítást a hit megismerési forrásaiból pozitív módon megalapozza és összefüggéseit föltárja, másrészt, hogy következtetések révén („spekulatív” módon) földolgozza. A teol. bizonyítás először az adott kérdésre vonatkozó teol. helyeket (forrásokat) állapítja meg, majd ezekből kiemeli a hitigazságokat, végül logikusan földolgozza őket. Sz.Sz.A.

Erdő Péter: Az egyhjog teol-ja intézménytört. megközelítésben. Bp., 1995:11. (Egyh. és jog 2.). - Erdő 2005:54.