🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > templomigazgató
következő 🡲

templomigazgató (lat. rector ecclesiae): pap, „akire olyan templom gondját bízták, amely sem nem plébániai, sem nem káptalani, és nincs hozzákötve valamely szerzetes közösség vagy az apostoli élet valamely társasága házához sem úgy, hogy ott ők végeznék a liturgikus szolgálatot” (556.k.); tágabb értelemben a templom felelős vezetését ellátó pap (pl. 764, 903.k., 958.k. 1.§, 1215.k. 2.§). - A ~ tehát →templomot vezet, amely a hívők számára nyilvános istentiszt. céljából nyitva álló épület (1214.k.). Tevékenysége a hívők egész közösségének élén álló mpp. irányítása alá tartozik. - A ~t a mpp. nevezi ki akár szabadon, akár megerősítés v. beiktatás útján, ha valakit az illető tp. igazgatói hivatalára nézve választási v. bemutatási jog illet (557.k. 1.§). A szem-hoz v. klerikusok által vezetett koll-hoz tartozó tp. igazgatója a rektor, hacsak a mpp. másként nem rendelkezik (557.k. 3.§). - Megfelelő okból a helyi ordinárius elmozdíthatja (563.k.), szerzetek esetében a szerz-elöljáró értesítésével. Ugyanígy a szerz-elöljáró is jogosult az elmozdításra a megbízó mpp. értesítésével. Egyiküknek sincs szüksége a másik fél beleegyezésére (vö. 682. k. 2.§). - Az ált. elv az, hogy a ~nak a rábízott tp-ban nem szabad az 530.k. 1-6. száma szerinti pléb. tevékenységeket végeznie, hacsak a plnostól megbízást v. engedélyt nem kap. Sz.Sz.A.

Erdő 2005:301.