🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > templom címe
következő 🡲

templom címe (lat. titulus ecclesiae): isteni vagy teremtett személy (szent), akinek tiszteletére egy templomot szentelnek, elneveznek. A személy mellett a ~ lehet a hozzá tartozó misztérium is. - Az isteni személy a ~ben lehet maga a Szentháromság, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, és Jézus Krisztus; teremtett személy lehet a Bold. Szűz Mária, az angyalok mind v. egyenként (Mihály, Gábor, Ráfáel), sztté avatott ffiak és nők egyenként v. csoportosan. Hozzájuk tartozó misztérium Jézus, a Bold. Szűz és a sztek életének főbb eseményei. A szentet, akinek egy tp-ot szentelnek, →patrónusnak is nevezzük. - A ~ a 20. sz-ig változatosabb volt, mint utána. A m. kat. tp-ok között kiemelkedő a Szűz Máriának szentelt tp-ok száma (egyes ~k a 21. sz-ra eltűntek): Nagyboldogasszony, Kisasszony, Gyertyaszentelő, Kármelhegyi, Havi Boldogasszony, Szentolvasó Királynéja, Mária szent neve, Mária szegények Anyja, Titkosértelmű Rózsa, Vigasztaló Mária, Szeplőtelen Fogantatás, Lorettói Szűzanya, Mária eljegyzése, Mária beavatása, Mária, angyalok királynéja, Mária, jó tanács Anyja. - Jézussal kapcsolatos ~k: Jézus Szt Neve, Jézus Szíve, Jézus beszél a kútnál a szamaritánus asszonnyal, Jézus Lázárt föltámasztja, Jézus színeváltozása, Ostorozott Jézus, Keresztvivő Jézus, Keresztrefeszített Jézus, Jézus temetése, Jézus koporsója, Jézus levétele a keresztről, Föltámadt Jézus, Megváltó Jézus, elevenek és holtak Bírája, Szt Kereszt feltalálása, Szt Kereszt felmagasztalása. - Kedvelt tit. volt a Szentháromság és a Szentlélek. - A sztek sorából a leggyakoribb ~k: Szt Mihály, Szt József, Ker. Szt János, Mária Magdolna, Szt Péter, Szt Pál, Szt István vt., Assisi Szt Ferenc, Szt Antal, Szt Benedek, Xavéri Szt Ferenc, Szt Orbán, Szt Donát, Szt Vendel, Szt Flórián, Nep. Szt János, Szt Márton, Szt Borbála, Szt Anna, Szt Miklós, Szt György; a m. sztek közül: Szt István, Szt László, Szt Imre hg., Szt Erzsébet. **

Radó I:473. - LL