Magyar Katolikus Lexikon > T > telepfogház


telepfogház (or. kolonyija), 1922-1956: szovjet büntetésvégrehajtó 'javító-nevelő' munkatelep. - A →lágertől abban különbözött, hogy (többségében) a kisebb vétségekért és bűncselekményekért, 3 évnél rövidebb időtartamú szabadságvesztésre ítélt 17 é. felüli nőket és ffiakat helyezték el benne. (Az 58.§ alapján „ellenforradalmi bűncselekmény” vádjával elítéltek mind lágerbe kerültek.) Külön munkatelepek voltak a kiskorú gyermekek számára. Abban különbözött a lágertől, hogy a ~ foglyainak levelezési és kvtárhasználati joga volt, s kevésbé szigorú őrizetben voltak a foglyok. 88

Dupka 1993:12.