Magyar Katolikus Lexikon > T > tatárok


tatárok: A 13. sz-ig ~nak nevezett mongol nyelvű törzseket (burjátok, ojrátok, kirgizek, najmanok, kereitek, merkitek, mongolok és a szűkebb értelemben vett tatárok) Dzsingisz kán (ur. 1206-27) egyesítette. E törzsek nagyállattartó lovasnomádok voltak, s törzsszöv-ük a tört-ben ismert legnagyobb lovasnomád birod-at hozta létre. Az 1220/30-as években meghódították a kijevi Oroszo-ot, Dzsingisz fia Ögödej (ur. 1229-42) alatt Eu. ellen is nagy támadást indítottak, de ez nem sikerült. Az orosz fejedségek fölött 200 évig uralkodtak. Ögödej fia Gülük (ur. 1246-48) után Tuluj fia Möngke lett a nagykán (ur. 1251-59), kinek fivére, Hülegü 1256: befejezte Perzsia meghódítását. A ~ 1260. II. 10: elfoglalták Bagdadot, lakosságát 17 napig fosztogatva s nagyrészt kiirtva véget vetettek az Abbaszida kalifátusnak. További előrenyomulásukat az 1260. IX. 3: Palesztinában, Kutuz egyiptomi szultántól elszenvedett vereségük állította meg. - Möngke másik fivére, Kubilaj folytatta Kína és megkezdte Tibet és Hátsó-India meghódítását. Möngke halálával az egységes Mongol Birod. megszűnt. 1260: Kubilajt nagykánná választották, de hatalma nem terjedt ki a birod. Ny-i részére. Befejezte Kína meghódítását, s 1279: kínai cs. lett. A Ny-i ter-eken Dzsocsi megalkotta a Kipcsak kánságot (későbbi neve →Arany Horda), Hülegü Perzsia, Irak és a Kaukázus fölött uralkodott. A Ny-i részeken élő mongolok fölvették a mohamedán vallást, s összeolvadtak a helyi lakossággal. Ezután az Arany Horda török nyelvű népeit nevezték ~nak. - 1368: a kínaiak megdöntötték a Kubilaj alapította Jüan dinasztiát, és kiűzték a mongolokat. A 14-16. sz: az orosz fejed-ek, majd az orosz cárság lerázta a mongol igát, s a hadjáratokban nagyrészt erejüket vesztett mongolok-~ katonailag lényegesen meggyengültek. Az Arany Horda egy része az oszmán törökök vazallusává vált, majd Oroszo. pol. és népi terjeszkedése során a ~ a Krím fszg-re szorultak vissza. - A 16-18. sz: a mandzsuk meghódították Mongóliát, elterjedt a lámaista →buddhizmus, s kialakult a teokratikus mongol áll., mely még mindig félnomád állapotban a mandzsuk fennhatósága alatt állt. - 1911. XI. 28: kikiáltották Mongólia függetlenségét. A SZU kialakulása után a Vörös Hadsereg bevonulásával Mongólia 1924. V-1991: függő komm. állammá vált. A krími ~at a II. vh. után a ném. megszállókkal való együttműködésük miatt szétszórták a SZU-ban, harcuk visszaköltözésükért 1990: kezdődött. B.A.

Grousset, René: L'empire mongol. Paris, 1941. - Spuler, Bertold: Die Mongolenzeit. Leiden-Köln, 1953. - Századok 1959. (Schütz Ödön: A mongol hódítás néhány problémájához) - Spuler, Bertold: Die goldene Horde. Wiesbaden, 1965. - Lőrincz László: Mongólia tört. Bp., 1977.