Magyar Katolikus Lexikon > T > taksás helyek


taksás helyek (lat. loca taxalia): kiváltságos mezővárosok, melyek a földesúri hatalom alól kivéve, a vármegye vagy szék alá rendelve, adójukat nem a porták szerint, hanem egy összegben fizették. - Erdélyben Abrudbánya, Bereck, Csíkszereda, Hátszeg, Illyefalva, Kolozs, Nagyenyed, Oláhfalu, Szászrégen, Szék, Székelyudvarhely, Vajdahunyad, Vízakna voltak ~ek. Az 1871:18. tc. a mezővárosokat megszüntette, rendezett tanácsú városokká (Erdélyben 36 rendezett tanácsú város alakult) v. községekké alakultak. 88