Magyar Katolikus Lexikon > T > tőzsde


tőzsde (Czuczor Gergely szerint a tőzs, ‘kereskedelem’ [tőzsér, ‘marhakereskedő’] szóból ered), börze: különleges →piac: 1. a helyiség, ahol →értékpapírok, →váltók, →devizák cserélnek gazdát; 2. e piac aktív szereplői, értékpapír-kereskedők, részvény- és →tőzsdeügynökök összessége. – A ~ intézménye a 16. sz: alakult, Holl-ból terjedt el Angliában, Fro-ban és No-ban. A ~n csak ~tagok kereskedhetnek. A tagságot és a kereskedés módját szigorú szabályok kötik. A vállalatok és más értékpapír-kibocsátók szigorú föltételek mellett igényelhetik, hogy a ~n jegyezzék őket. A ~ feladata az értékpapírok adásvételének lebonyolítása, árfolyamaik megállapítása, új értékpapírok bevezetése, keresk. szokásjog bevezetése és a tőzsdei bíráskodás. – A londoni áru- és érték~ a legfontosabb ~. Az áru~ világpiaci méretekben forgalmaz nyersanyagot (főként fémeket, gyapjút, gyapotot, lent, dohányt, sörtét, stb.) és félkész termékeket. Az érték~ nem csupán értékpapírok bevezetésével (első piac) foglalkozik, hanem a tulajdonosok itt értékesíthetik is értékpapírjaikat (második piac). Az első piacon új értékpapírokat dobnak piacra, ezzel szívják föl a társad. megtakarításait és alakítják át termelő erővé, →tőkévé. Az értékpapírok megvásárlói az eredménytől függően kapnak jutalékot v. osztalékot. Ha ők maguk is megszorulnak, azaz készpénzre van szükségük, eladják értékpapírjaikat, ez a második piac, mely nem új tőkét (megtakarítást) von be a termelésbe, hanem az eddigi helyett az új vevő válik befektetővé. – Mo-on a pesti gabonakereskedők már 1847: egy kávéházban találkoztak. 1853: megalakult a pesti Lloyd-társulat azzal a céllal, hogy Pesten keresk. közp-ot alakít. Elsőként a pesti gabonacsarnokot alapították, mely szervezett volt és vál. bírósággal rendelkezett. 1860. II. 26: cs. pátens rendelte el a Monarchia nagyobb forgalmú helyein ~ fölállítását. A pesti keresk. és iparkamara a gabonacsarnok fejlesztését javasolta. 1863 végén a Lloyd-társulat megbízást kapott a ~ megalakítására. A pesti Áru- és érték-Tőzsde 1864. I. 18: nyílt meg. Célja az alapszabálya szerint „mindennemű kereskedelmi javaknak, veretlen aranynak s ezüstnek, pénznemeknek s váltóknak, a magyar iparvállalatok által felsőbb engedély folytán kibocsátott részvényeknek s kötvényeknek eladását és vevését, végre zálog-, biztosítási és szállítási üzleteket megkönnyíteni.” Kezdetben minden nagykorú ffi beléphetett a ~be, de már 1865: csak az lehetett a tagja, aki 12 Ft évi belépőt váltott. A tagság a későbbiekben fokozatosan szigorúbb föltételekhez kötődött. Helyisége a Lloyd-társulat épületében volt, 1873. IX. 24: új ~palota nyílt. 1950–90: működése szünetelt, épületében 1956. V. 1. óta a M. Televízió működik. **–Tb.A.

Czuczor VI:462. – Pallas XVI:351. – Bácskai 1991:147. – Pearce 1993:526.