Magyar Katolikus Lexikon > T > törzsszövetség


törzsszövetség: a belső-ázsiai nagyállattartó lovas népek legmagasabb társadalmi egysége. Alegységei: család (átlagosan 8–10 ember), nagycsalád (28–30 ember), nemzetség (átlagosan 1100 ember), törzs (átlagosan 50 000 ember). – Belső-Ázsiában a török népek nem államiság, hanem ~ kötelékében éltek. Kialakulásuk későbbi időkben már meglévő törzsek politikai vagy katonai célra való egyesülése. – A nagyállattartó lovas népek ~e általában a hozzátartozó törzseket 2 ág v. szárny között osztja meg. A legrégebbi nép, melynél a szárnybeosztást felleljük, a hunokat megelőző tik nép volt, mely vörös és fehér tikekre oszlott, amely megkülönböztetés az alább ismertetendő égtáj-szimbolikával állt összefüggésben. – A hun törzsek is a bal és jobb szárny között oszlottak meg. Az o-sun nép a nagy kun-bi és a kis kun-bi vezetése alatt szintén két szárnyra tagozódott. Később ennél a népnél feltűnt a jabgu méltóságnév is. Az ogur-törökök fehér és fekete szárnyra oszlottak, de az utóbbi szárnyra nézve nincsenek adataink. Az ogurok állandóan újabb és újabb ~eket alkottak, ritkán egységesek, s így fejlődésük nehezebben tanulmányozható. Előfordult, hogy egy időben több ogur ~ is fennállt. A saraogur szárny különállását sokáig megőrizte. Az egyes szöv-eket a bennük helyet foglaló törzsek száma szerint nevezték el, így pl. ücsogur, onogur stb. – A ~en belüli törzsek változásai – újak befogadása és valamilyen okból egyesek „kiutálása”, kitaszítása – népmozgásokat indítottak meg. Mivel a kiszorított törzsek K, a Kínai Nagy Fal felé nem tudtak menni, É felé a szibériai hideghez, D felé a tibeti magashegységi életmódhoz nem tudtak alkalmazkodni, természetszerűleg a Dzsungár-kapun át Ny felé vették útjukat, és az eurázsiai sztyepvidéken keresztül akár a Kárpát-medencéig is eljutottak, amely a legnyugatibb eurázsiai sztyepnek tekinthető. – Amikor a magyarság az Etelközbe érkezett, 7 különböző türk származású törzs kötött szövetséget egy cél, a Kárpát-medence visszafoglalása érdekében; ez a „hétmagyar” szövetség. A ~ élén a főfejedelem (→kende) állt. A 10. sz: belátták, hogy ~i szervezetben nem maradhatnak fenn, ezért Géza fejed., majd I. (Szt) István megalapította az államiságot és ezzel a magyarság beépült a ker. Eu-ba. Ky.I.