Magyar Katolikus Lexikon > T > társadalom


társadalom (lat. societas): személyek sokasága, akiket egy fölöttük álló egységesítő elv szervesen egymáshoz, nagy →közösségbe kapcsol; egyszerre testi és szellemi együttes, időben maradandó társaság: örököse a múltnak és előkészítője a jövőnek. - Az ember természete szerint társadalmi lény. A ~ élete adott v. újonnan létesített intézmények kereteiben folyik, melyek közül a legfontosabb a →család és a →nép. A ~ formái a tört. folyamán változnak, két alapformája a polgári ~ ( →állam) és a vallási ~ (→Egyház). - A ~nak köszönhetően minden ember „örökös”, részese az identitását gazdagító „talentumoknak”, amelyek kamatoztatnia kell (vö. Lk 19,13.15). Igazságos tehát, hogy mindenkinek ragaszkodnia kell a közösséghez, amelyhez tartozik, és tisztelnie kell azok tekintélyét, akikre a →közjó rá van bízva. **

BL:1775. - KEK 1880.