🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tuschleitner
következő 🡲

Tuschleitner Kajetán Piar (Óvár, Moson vm., 1729. dec. 12. – Vác, 1781. máj. 19.): tanár. – Óváron járt isk-ba, 1745. X. 7: Privigyén lépett a r-be, ahol 2 é. novic. 1747. X. 7: szerz. fog. tett, 1754. XII. 26: Privigyén pappá szent. Növendékpapként Nyitrán 1747–49: a nyelvtant tanította, 1749–50: Pesten fil. hallg., 1750–51. Szegeden, 1752: Újszentannán, 1753: Medgyesen hitokt. 1754–56: Nyitrán teol. hallg., 1757: Szegeden, 1758: Pesten, 1759: Nagykárolyban, 1760: Privigyén. 1761: Nyitrán, 1762: Nagykárolyban gimn. tanár, 1763–64: Debrecenben gimn. ig., 1765–66: Nyitrán a teol. a dogmatika és a skolasztika tanára és a nemesi konviktus elöljárója, 1768–81: Vácott a Mária Terézia (ur. 1740–80) alapította nemesi konviktus (Tereziánum) rektora. 1779–81: és ol. nyelvtanára. Orosz Zsigmond r.főnökkel, annak segédeként 1772: Rómában részt vett az ált. kápotalanon. – M: Philosophiam in selectis propositionibus expositam propugnandam suscepit Pestini apud scholas pias anno 1750. Buda, 1750. – Divus Stephanus quem… offert… Michael Kosztka a S. Joanne Nepomuceno, …dum in Collegio Magno-Karoliensi de universa philosophia publice disputaret ex institutionibus Uo., 1762. [Hozzákötve Desericius, Josephus Innocentius: De initiis ac majoribus Hungarorum c. műhöz. Budae, 1760.] 88

Szinnyei. XIV:583. – Koltai 1998:396.