🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Turtsányi
következő 🡲

Turtsányi →Turcsányi

Turtsányi Ambrus (Bp., 1890. aug. 30. – Eger, 1971. dec. 28.): nagyprépost. – Apja Heves vm-i tiszti főorvos volt. ~ az egri ciszt. gimn-ban 1908: éretts. A teol-t Innsbruckban végezte. 1913. IV. 1: Egerben sztelték pappá. Az Augustineumban tanult tovább, s a bécsi egy-en 1915. VI. 18: egyhtört. és egyhjogi dr. – Diósgyőr-Vasgyárban, 1918: Gyöngyösön kp., ősztől az egri szemin. prefektusa, 1928–41: vicerektora, tanára 1958-ig, 1941–46: a Szt József int. ig-ja. – Közben 1918–19: az Angolkisasszonyok gimn., 1919–20: a Reálgimn. hittanára. 1919–22: az Angolkisasszonyok ker. isk-jának, 1924–25: az Érs. Tanitóképző német tanára. – 1920: az Irgalmas Nővérek Szt Vince kórházának lelkésze és a nővérek gyóntatója, haláláig a Szt Anna-tp. ig-ja. – 1923: főszentszéki kötelékvédő, 1941: főszentszéki bíró,1956–71: bírósági elnök.  – 1937: érs. tanácsos, 1946: szegyh. knk, csudányi c. prép., 1969: nagyprép. – Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1921:115. Ambrus István dr.; 1924:20. Porcuratio abortus; 1925:4. Szabad-e az éjféli misén áldoztatni? 29. Plébániánk vagyoni állapota; 139. Válasz V. F-nek [házasságjogi kérdésekben], 169. Szerkesztőváltozás) – Az Egri Egyházmegyei Közlöny 1925. I. – 1929. XII: szerk.  Havas-Horváth András és István – 88

Benkóczy Eger, 1928: 209. (s.v. Turtsányi Ambró) – Pilinyi 1943:172,173, 174 – Schem. Agr. 1945:240., 1963:70. – Tóth 1947:22. – Puskás 1979:189. – Kiss 1993: 98. – Viczián 1995: (237.) – Diós 1999: 229. (5831.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)(2008. 8. 31

Turtsányi Gyula, turcsányi és terestyénfalvi (*Malomszeg, Nyitra vm., 1861.): orvos, Heves vm. főorvosa. – Esztergomban éretts., a bpi Tud.egy. 1885. V. 30: orvosdrrá avatták (24 é.), műtőgyakornok majd Kovács József prof. (1869–97) tanárs-e. Károlyi Gyula gr. tótmegyeri birtokán uradalmi orvos, 1893–1921: nyugdíjazásáig Egerben Heves vm. tiszti főorvosa és azután is az érs. joglíc. m.tanára. Az I. vh-ban orvos-őrnagy, a Vöröskereszt Kórház parancsnoka. – Írásai: Hazánk (1897), Vasút (1906), Heves vm. (Bp., 1909, munk) – M: Az 1876: XIV.Tc. 2. r. 2. fej. „Közegészségügyi szolgálat a Törvényhatóságoknál” módosítása. Bp., 1912. 88

Pesti 1934:263. – Heves vm. 1936:617. – Molnár László közlése (2008) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)