🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tost
következő 🡲

Tost Barnabás, bányavölgyi (Zboró, Sáros vm., 1876. szept. 23.–Hejce, 1951. júl. 10.): kanonok, felsőházi tag. – A középisk-t Kassán és Bpen, a teol-t Kassán végezte, ahol 1900. VI. 29: pappá szent. Sóvárt, majd Sátoraljaújhelyt kp., 1902: szertartó, 1904: sztszéki tan. és zsin. bíró, 1911: ppi titkár, 1913: p. kamarás, 1915–16: táb. lelkész Kassán és Belgrádban. 1918: darnói c. prép. és kassai knk., kassai plnos, 1919: a Szlovenszkói Orsz. Kerszoc. Párt kassai elnöke s az orsz. pártvezetés tagja, 1928: p. prel. 1936. VI. 21: a felvidéki Egyesült M. Párt kassai elnöke. 5 é. át Kassa város m. alpolgármestere. A Kassai Ker. Társad. Kör örökös díszelnöke, a helyi AC elnöke. 1938: az Orsz. Revíziós Liga alelnöke, a Petőfi Társ. tagja, 1939: a felsőház kinev. örökös tagja. 1945: nem maradhatott Kassán, 1948. VIII. 12: a kassai egyhm. mo-i részének kápt. helynöke, a rozsnyói egyhm. mo-i részének ap. kormányzója. ~ hozta létre a kassai egyhm. hejcei szem-át, melyet 1950. X. 1: adtak át a mennybe fölvett Szűz Anya oltalmába ajánlva. Megyaszón új tp-ot építtetett, két egyhm-jében 15 tp-ot állíttatott helyre. – M: Építsünk fogadalmi tp-ot Fischer Colbrie kassai pp. emlékére! Emlékbeszéd. Pozsony, 1920? (Klny. Kat. Lelkipásztor) – Kassán kiad. 1922. I–1940. XII: a Kassai Kath. Egyh. Tudósítót, melynek 1922. I–1929. XII: fel. szerk-je is, s 1930. I. 1–1938. IX: ennek szl. változatát, a Kosické Kat. Cirkevné Zprávyt; – A Kassai Katholikus Egyházi Tudósító 1914. I. 15. – 1929. XII: fel. szerk. 1914. I. 15.–1940. XII: kiadója. 88

Rep. lex. 1936:461. – Ogy. alm. 1939:594. Arck. – Ker. m. közél. alm. II:1096. – Pilinyi 1943:187. – Schem. Cass. 1944:101. – Új Ember 1951. VII. 22. – Salacz 1975:144. –Viczián 1995: 178. (751.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Tost Gyula, 1890. XII. 31-től bányavölgyi (Bányavölgy, Sáros vm., 1846. nov. 16. – Bp., 1929. okt. 24.): miniszter. – R. k. Neje BIum Róza. A pesti Tud.egy. jogot végzett, 1871: kincstári uradalmi ügyész. 1872–78: ogy. képviselő. A ceglédi utóbb a pécsvárad-somlyóvásárhelyi közalapítványi főtiszt, 1887: a VKM-ben tisztv., 1892: a közalapítványi kir. ügyig. és min. tan., Fejérváry Géza br. „darabont kormányában” 1906. III. 6. – IV. 8: vallás- és közokt. min.; a kormánnyal együtt ő is lemondott. 1906: v.b.t.t. c-et kapott. A Pilisben a Dobogókő melletti Tost-sziklákat róla nevezték el. 88

Révai. XVIII: 379. [„képviselő”– nem közölve, hogy mikor és milyen. – Tanulmányokat írt a kat. autonómiáról (Hol? mikor?)] – Magyarság 1929. X. 27. – Kincses kalendáriom. Uo., 1930:85. – Gerő. Uo., 1940: 218. – Bene. Uo., 1941:408. – Bölöny 1992:407. – Soós Zoltán közlése (2001. IX: Új Ember Ki tud róla kérdésére)