Magyar Katolikus Lexikon > T > Tornay


Tornay János (Óvíz, Szepes vm., 1854. nov. 22.–1943–47. k.): plébános, pápai prelátus. – A lőcsei áll. főgimn. éretts., 1874–77: a Pázmáneum növendékeként a teol. a bécsi egy. végezte, 1877. XII. 7: pappá szent. Rozsnyón a ppi iroda írnoka, a Ppi Leánynev. Int. és a Felsőbb Leányisk. hitokt-ja. Megszervezte a ppi lev.tárat. 1891–1930: nyugdíjazásáig Sajópüspöki plnosa. 1910: c. knk, 1924: ppi helynök és p-i prel. Nyugdíjasként a sashalmi (váci egyhm.) isk.ügyi biz. egyik vez-je és vizsgabiztosa. 88

Schem Rosn. 1913:131. – Strazimir. Bp., Uo., 1933:1042. – Pilinyi. Bp., Uo., 1943:115. – Fazekas 2003:400. (3334.)

Tornay (Korl) Mihály (Kassa, Abaúj vm., 1826. szept. 2.–Szatmárnémeti, 1873. jún. 13.): plébános. – Az el. és középisk. Kassán, a bölcs-et és teol. az egri papnev-ben végezte, 1849: Miskolcon Róbert néven a minorita r–be lépett, 1851. XI. 19: szerz. fog. tett, 1852. IV. 7: Egerben pappá szent. 1852: Miskolcon, 1852–57: Nagybányán a ném. nyelv és mennyiségtan gimn. tanára. 1857: Lőcsén, 1858: Rómában gyóntató. IX. Pius p. 1861. II. 15: fölmentette a szerz. fog. alól. A szatmári egyhm-ben, Németmokrán kp., Borsabányán, 1867: Tövisfalván lelkész, ahol hamarosan megbetegedett; a mizeriek kórházában halt meg. –– Cikke: nagybányai kat. algimn. programja (1856: A mennyiségtan és az avval rokon tanokról általában; különösen az egyenletekről). – M: Homagium honoribus III. ac. Rev. Dni Ladislai Zaboysky episcopi Scepusiensis pro novi anni auspiciis nomine conventus P. P. M. Letuschoviensium piissime dicatum 1858. (Költem.) Leutschoviae, 1857.  88

Minorita-rend névtára. 1883:149. (s.v. Tornay Róbert) – M. Sion 1893:457. – Morvay 1896:257. –  Schem. Szatm. 1904:444. (s.v. Tornai Mihály) – Monay. 1953:120. (s.v. Tornay Róbert) – Szinnyei.  XIV:341. (s.v. Tornay Róbert) – Tempfli–Sípos 2000:194. [s.v.

Tornay Mihály (Korl) →Tornai (Korl) Mihály

Tornay Róbert  →Tornai (Korl) Mihály