Magyar Katolikus Lexikon > T > Thuróczy


Thuróczy János, Thuróczi, Thwrocz, péri és szentmihályi (Szentmihály?, Turóc vm., 1435 k.-1490 k.): magister, ítélőmester, krónikaíró. - Kisnemes, apja, Péter Alsópéren (Hont vm.) lakott, a család ősi fészke Szentmihály (Turóc vm). Nejétől, Fruzsinától 4 gyermeke: Peregrin, Miklós, Borbála és Zsófia született [Miklós fiában - aki 1513: erdélyi alvajda volt - a család kihalt]. Valamelyik egy-en magister címet szerzett, jogi és tört. ismeretei révén 1459: már ügyvéd (procurator). 1467: országbírói jegyző, 1468: kir. ügyvivő (fiscalis procurator reg.). 1469. XI. 26: egy birtokbeiktatásnál homo regius. 1470. VII. 13: a sági konvent szerz-ei nevében tiltakozott Pál prép. valamely jogtalan eljárása ellen. 1475: Báthory István országbíró (1471. IX-1493. VII.) jegyzője, 1481 elejétől gyakran olvasható neve az országbírói okl-eken. 1486-88: Thordai Endre helyében személynöki ítélőmester, 1488: még a kir. kúrián, 1489: már nem található ott, vsz. meghalt. Felesége túlélte, s még ferjhez is ment. Elődei krónikaszövegeit fölhasználva (Luxemburgi) Zsigmond (ur. 1387-1437) korától saját koráig okl-ek és szóbeli hagyomány alapján írta meg a Magyarok történetét (Chronica Hungarorium), műve függelékeként megőrizte →Rogerius énekét (→Siratóének Magyarországról, amikor a tatárok elpusztították), mely az 1241-42. é. →tatárdúlás legfőbb forrása. - M: Chronica Hungarorum. Augsburg, 1488. (Feger Theobald budai polgár adta ki. 2. kiad. Brünn, 1488; azután kiadta Schwandtner János György: Scriptores rerum hungaricarum veteres. Vindobonae, 1746. I. kötetében és Bél Mátyás Nagyszombatban, 1765) - Új M. Múzeum 1850/51:387. (Toldy Ferenc különböző kiadásait mutatta be); új kiad. A magyarok krónikája. Ford. Horváth János. [Bp.], 1978. (Bibliotheca historica) (Pld. össz. 18.000; a bibliofil kiadásváltozaté: 3000) - Zsigmond kir. Chronica Hungarorum (részlet). Ford. Uaz. Uo., 1981 [!1982] [keresk. forgalomba nem került] - Hunyadi János. Részlet a Magyarok Krónikájából. Uo., 1982 [!1983] Bibliofil kiad. a borítófedélen tűzzománc plakettel [keresk. forgalomba nem került] - Chronica Hungarorum. Uo., 1985-88 [!1989] (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova. 7.) (3 db) - A m-ok krónikája. Uo., 1986. [2 db; közös tokban] - Chronica Hungarorum. Készült az OSZK Inc. 1146 és Inc. 1143/b jelzetű pld-airól. Uo., 1991. (A melléklet m., ang., ném. és ol. nyelven) - A m-ok krónikája. Uo., 2001. (Millenniumi m. tört. források) 88

Nagy X:187. - RMK III/1:5. - M. Kvszle 1902. (Varjú Elemér: A ~-krónika kiadásai és a M. Nemz. Múz-ban őrzött példányai; 1967: Mályusz Elemér: A ~ krónika XV. sz. kiadásai) - Kaszák József: ~ élete és krónikája. Bp., 1906. (Művelődéstört. ért-ek 22.) - Szinnyei XIV:143. - Juhász Lajos: ~ és Bonfini krónikájának összehasonlítása Zsigmondtól Mátyásig. Szeged, 1938. (Kolozsvár-szegedi ért-ek a m. művelődéstört. köréből 37.) - Mályusz Elemér: ~ krónikája. Bp., 1944. (Ért-ek a tört. tud. köréből XXVI:3.) - Mályusz Elemér: A ~-krónika és forrásai. Bp., 1967. (Tud-tört. tanulm-ok 5.)

Thuróczy Zsigmond (1788. ápr. 26.-Pozsony, 1870. máj. 4.): plébános. -A bölcs-et és a teol-t Nagyszombatban végezte; 1811. VIII. 12: pappá szent. Ürményben kp., 1819: Vicsápapátin (Nyitra vm.), 1829-42: nyugdíjazásáig Galántán plnos. - M: Memoria Peregrinationis nationalis ex Regno Hungariae. Posonii, 1857. - Eminentiss. S. R. E. presbytero cardinali... Joan. Bapt. Scitovszky... Uo., 1857. - Carmen onomasticon Rev. Dno Carolo Heiller... Uo., 1859. 88

Zelliger 1893:524. - Némethy 1894:988. (†márc. 4., sajtóhiba) - Szinnyei XIV:146.