🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Thewrewk-kódex
következő 🡲

Thewrewk-kódex, Török-kódex, 1531: 158 levél terjedelmű, a Nyulak-szigeti (Margitsziget) domonkos apácakolostorban másolt magyar nyelvű imádságoskönyv. - Egyik másolója →Sövényházi Márta. Szt Brigitta 15 imáján kívül is számos ponton érintkezik a többi imádságos nyelvemlék-kódexszel. Verses fordítások a Szt Bernátnak tulajdonított Himnusz a megfeszített Krisztushoz és →Vásárhelyi András Éneke Szűz Máriához. A ~et 1843: Ponori Thewrewk József fedezte fel az érsekújvári ferencesek kvtárában, akik 1851: az MTA-nak ajándékozták. Jelzete K 46. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 2.) - ~. Kiad. Balázs Judit-Uhl Gabriella. Uo., 1995. (Régi Magyar Kódexek 18.) M.E.

ItK 1895:257. (Horváth János: Világiak régi imádságos könyvei); 1930:399. (Timár Kálmán: Domonkos-rendi m. kódexek) - Bárdos Gy. 1903.